Homeopathie en Sint-Janskruid

Als het gebruik van chemische medicijnen bij bepaalde ziekten sterk toeneemt, zoals de laatste 20 jaar het gebruik van anti-depressiva (Prozac, Seroxat) bij depressies, dan stijgt onvermijdelijk de vraag naar goede natuurlijke alternatieven. Dit verklaart de geweldige opmars van de plant Hypericum perforatum (Sint-Janskruid, Hertshooi), die al veel langer in de natuurgeneeskunde bij stemmingsstoornissen werd gebruikt, maar nu ook steeds vaker door psychiaters en huisartsen bij milde tot matige depressies wordt toegepast.

Serotonine
Eén van de belangrijkste stoffen die in onze hersenen zorgt voor een goede prikkeloverdracht is serotonine. Langdurige fysieke uitputting of blootstelling aan heftige emoties kan het serotoninegehalte verlagen en leiden tot sombere gevoelens, zwaarmoedigheid en zelfs een echte depressie. Sint-Janskruid bevat de stof hypericine die (net als chemische antidepressiva) zorgt voor een optimaal hergebruik van serotonine in de hersenen. Uit de vele wetenschappelijke onderzoeken die met de plant zijn gedaan (met name in Duitsland waar Hypericum ook in de reguliere geneeskunde het nummer 1 antidepressivum is) blijkt dat minimaal 2 mg hypericine per dag nodig is voor het goed recyclen van serotonine in de hersenen.

Bij matige depressies blijkt het geneeskrachtige effect even doeltreffend als dat van chemische middelen, de bijwerkingen zijn echter een stuk milder. De bekendste bijwerking van Sint-Janskruid is een verhoogde lichtgevoeligheid van de huid. Verder kunnen ongewenste effecten optreden bij het gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen, zoals de anticonceptiepil, antidepressiva, digoxine en medicijnen tegen epilepsie.

De bekende psycholoog René Diekstra, die zelf in een depressie terechtkwam na een turbulente fase in zijn leven, zegt over zijn eigen gebruik van Sint-Janskruid: “Ik ben ervan overtuigd dat het effect dat ik bij mezelf bemerkte te maken had met het slikken van Sint-Janskruid. Ik ben het toen gaan adviseren aan patiënten met een lichte depressie. Bij deze patiënten stelde ik precies hetzelfde effect vast. Niet bij iedereen, maar dat geldt voor alle antidepressiva.”

Hypericum homeopathisch
Het geneeskrachtig gebruik van een in aanleg giftige plantaardige stof als hypericine noemen we fytotherapie (planten- of kruidengeneeskunde). Om van Sint-Janskruid een klassiek homeopathisch geneesmiddel te maken wordt niet de stof hypericine gebruikt maar de gehele, verse, bloeiende plant. Na een verdunning- en bewerkingsproces (het potentiëren) zijn de giftige stoffen volledig verdwenen en blijft alleen een geneeskrachtige vloeistof over. Deze homeopathische Hypericum wordt al 200 jaar met succes toegepast bij verwondingen van zenuwen, zoals bij bijtwonden, val op het stuitje, nekletsel, zenuwpijn na operaties, gordelroospijn etc. Kortom: het Sint-Janskruid is bij de behandeling van depressies en zenuwletsels een onmisbaar alternatief.

Goed nieuws: artikelen op website!
Met ingang van deze maand kunt u op mijn website www.homeopathischepraktijk.nl niet alleen informatie vinden over homeopathie, verzekeringen, adressen, literatuur etc. maar ook alle artikelen over homeopathie die vanaf november 1996 in de Wijkkrant Nummer 1 zijn verschenen.