VHAN – Artsenvereniging voor homeopathie

Jan Bol is geregistreerd lid van de VHAN. De VHAN is de Nederlandse vereniging van artsen voor homeopathie. De vereniging staat ervoor dat homeopathie wordt uitgeoefend door opgeleide artsen en een geïntegreerde plek heeft in de algemene gezondheidszorg. De VHAN heeft een medisch wetenschappelijke achtergrond en stimuleert de wetenschappelijke ontwikkeling van homeopathie.

Daarnaast stelt de VHAN een aantal strenge voorwaarden aan het niveau en de kwaliteit van haar leden. Een aantal van deze voorwaarden zijn:

  • Artsen die lid zijn van de VHAN, hebben een reguliere opleiding tot arts gevolgd. Velen van hen hebben ook als regulier arts gewerkt.
  • De homeopathische artsen van de VHAN hebben een driejarige parttime opleiding in de homeopathie gevolgd. De Nederlandse opleiding in homeopathie staat internationaal hoog aangeschreven.
  • Omdat de leden artsen zijn, moeten zij zich houden aan de gedragscode voor artsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). De VHAN heeft daarnaast een eigen gedragscode op basis van de KNMG-gedragsregels die is toegespitst op homeopathie.
  • Homeopathische artsen van de VHAN beschouwen de homeopathie als een complementaire geneeskunde. Dat wil zeggen dat zij vinden dat homeopathie vaak de reguliere geneeskunde goed kan aanvullen en soms zelfs kan vervangen. Homeopathische artsen streven naar een optimale samenwerking met reguliere (huis)artsen.

Lees verder op de website van de VHAN