Tarieven

Consulttarieven

Komt u voor het eerst voor een homeopathisch consult, dan duurt zo’n uitgebreid consult een uur tot anderhalf uur. Vervolgconsulten duren meestal een half uur.

Eerste consult: € 125,-
Vervolgconsult van 30 minuten: € 72,-
Vervolgconsult van 45 minuten: € 95,-
In overleg zijn aangepaste, kortere of langere consulten mogelijk.

Vergoeding van homeopathie door uw zorgverzekeraar
De kosten van het homeopathisch consult worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende zorgverzekering. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

De homeopathische praktijk voldoet aan alle voorwaarden die de zorgverzekeraars stellen om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Geen verwijzing huisarts nodig

Voor een consult bij de homeopathische praktijk hebt u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts. U kunt gewoon op eigen gelegenheid een afspraak maken.

Goed om mee te nemen: een overzicht van de gebruikte medicatie en eventueel een samenvatting van de medische voorgeschiedenis

Geaccrediteerde praktijk VHAN
Onze praktijk heeft na visitaties in 2011 en 2017 het keurmerk ‘geaccrediteerde praktijk’ van de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN gekregen. Daar is een heel traject aan voorafgegaan. De praktijk is nauwgezet onderzocht en beoordeeld door twee onafhankelijke VHAN artsen uit een andere regio. Daarbij is o.a. gekeken naar praktijkorganisatie, inrichting, wijze van dossiervoering, voorschrijfbeleid, informatievoorziening naar buiten, bereikbaarheid, waarneming, hygiëne, huisvesting, apparatuur en vele andere zaken. Deze praktijk heeft zich verplicht te blijven werken aan kwaliteitsverbetering van de geboden patiëntenzorg.