Homeopathie internationaal

Artikelen met positieve informatie over homeopathie worden nauwelijks geplaatst in de reguliere bladen. De vroegere hoofdredacteur van het gezaghebbende medische vakblad, The Lancet, bevestigde dit enige tijd geleden. Ook de ombudsvrouw van De Volkskrant erkende dat bij het wetenschapskatern van deze krant over dit onderwerp met twee maten wordt gemeten: positief nieuws wordt niet geplaatst, negatief nieuws wel! Eén van de oprichters van de vrije internetencyclopedie Wikipedia, waarschuwde onlangs dat de huidige redacteuren die de instroom bewaken van informatie die handelt over CAM (Complementary and Alternative Medicine) positieve informatie níet plaatsen. De stille censuur is overal! Hoog tijd om de vele positieve ontwikkelingen op het gebied van homeopathie op deze plaats dan maar eens te belichten via een kleine wereldreis.

Canada
Goed nieuws voor iedereen die een gezondere, veilige manier van vaccineren wil: homeopathische vaccins tegen mazelen, griep en kinkhoest zijn door de gezondheidsautoriteiten in Canada als “veilig en effectief” beoordeeld. De verstrekte licenties houden in dat deze homeopathische geneesmiddelen officieel zijn vrijgegeven voor gebruik.

Cuba
In Cuba heeft men inmiddels veel ervaring met de homeopathische profylaxe (medicijn voor preventie van een ziekte) van de daar veel voorkomende ziekte Leptospirose. Dit is een soort ziekte van Weil die door ratten wordt verspreid via water en voedsel. Vooral in het regenseizoen kunnen mensen besmet raken en erg ziek worden. De besmetting kan leiden tot een forse griepaanval, maar ook tot hersenvliesontsteking. Elk jaar sterven er zelfs veel Cubanen aan deze ziekte. In een onderzoek waarbij ruim 2 miljoen Cubanen een homeopathisch vaccin tegen Leptospirose kregen toegediend, bleek dit zelfs sneller en langduriger werkzaam dan de reguliere aanpak, zodat het nu naast de gebruikelijke vaccins en antibiotica een vaste plaats heeft gekregen. Wilt u hierover meer weten, google dan op “research cuba leptospirosis bracho”.

Zwitserland
De Zwitserse overheid heeft kort geleden een grootschalig onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar complementaire geneeswijzen laten uitvoeren. Het leverde de meest uitgebreide beoordeling op die ooit op dit terrein is gedaan. Vooral homeopathie kwam hier gunstig uit naar voren. Een paar opvallende uitkomsten: de effectiviteit van homeopathie kwam sterker naar voren naarmate het onderzoek hoogwaardiger van kwaliteit was. Homeopathie bleek in veel gevallen evenveel effect te hebben als conventionele behandelingen en scoorde vooral hoog bij allergische klachten, luchtweginfecties en bij vruchtbaarheidsproblemen. De Zwitserse basisgezondheidsverzekering vergoedt nu homeopathie, omdat er naar het oordeel van de Zwitserse overheid voldoende bewijs bestaat voor de geneeskundige werking en veiligheid van homeopathie.

Verenigde Staten
In de USA gaat 75% van de gezondheidszorgkosten op aan chronische ziektes zoals hoge bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten en depressies. Mede op grond van deze constatering werd in de Amerikaanse senaat een resolutie aangenomen om de burgers aan te moedigen meer te kiezen voor een natuurgeneeskundige aanpak. Besloten werd om de 2e week van oktober 2013 uit te roepen tot “Naturopathic Medicine Week������������� (Week van de Natuurgeneeskunde). Hiermee geeft de Amerikaanse overheid te kennen dat “naturopathic medicine provides a safe, effective and affordable health care”. Veilig, effectief en betaalbaar, mooi toch!

Nederland
In ons eigen land is er bij het grote publiek enorme belangstelling voor complementaire geneeswijzen, tegelijkertijd echter is onze overheid erg star en soms zelfs ronduit vijandig. Meer hierover in de volgende aflevering van Homeopathische Praktijk.