Migraine

Tijdens de landelijke maand van de hoofdpijn is al veel aandacht besteed aan de reguliere behandeling van diverse soorten hoofdpijn; in dit stukje wil ik wat dieper ingaan op de homeopathische behandeling van twee soorten hoofdpijn: de klassieke migraine en de veel minder bekende clusterhoofdpijn.

Schele hoofdpijn
Migraine wordt ook wel schele hoofdpijn genoemd, omdat de patiënt tijdens een aanval geen licht aan de ogen kan verdragen. Migraine-aanvallen komen vooral bij vrouwen voor en worden gekenmerkt door heftige, vaak halzijdige, bonzende hoofdpijn met misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en geluid.

Homeopathie en migraine
Een homeopathisch geneesmiddel zal de aanvalsfrequentie en de heftigheid van de hoofdpijn vooral doen afnemen als het middel zowel bij de opvallendste hoofdpijnsymptomen past als bij iemands meest bijzondere karaktereigenschappen.

Een paar voorbeelden:
– Belladonna (wolfskers): heftige, acuut opkomende, hamerende hoofdpijn met een heet, rood hoofd en wijde pupillen; past bij robuuste mensen, die verder vaak goed gezond zijn.
– Bryonia (witte heggerank): stekende hoofdpijn, vooral boven het linkeroog; door er hard op te drukken, voelt de pijnlijke plek wat beter aan; past bij drukke, harde werkers.
– Chionanthus (sneeuwvlokkenboom): hevige migraine met overgeven van gal; vaak veroorzaakt door menstruatiestoornissen.
– Iris (blauwe lis): past bij de klassieke migraine die juist optreedt bij het tot rust komen (weekend!); pijn vooral in de rechterslaap, vaak met braken en diarree.
– Sanguinaria (Canadese bloedwortel): rechtszijdige hoofdpijn met uitgezette aderen aan de slaap; verergering in de menopauze.
– Thea (gemaakt van de theestruik): migraine met pijn die uitstraalt vanuit een klein punt in het hoofd; past het beste bij nerveuze mensen.

Clusterhoofdpijn
Deze wat onbekendere hoofdpijn komt vaker voor bij mannen en bestaat uit aanvallen van intense pijn rond een oog of aan een slaap met daarbij een loopneus of verstopte neus en een tranend, rood oog aan de kant van de pijn. In tegenstelling tot migraine is er minder misselijkheid en juist een grote behoefte om te bewegen.

Eén van de homeopathische geneesmiddelen waar een homeopathisch arts aan denkt bij clusterhoofdpijn is Tongo (gemaakt van de Tonkaboom uit Guyana) omdat de beschreven vergiftigingsverschijnselen van deze boon sterk lijken op de symptomen van clusterhoofdpijn: “scheurende zenuwpijn rond een oog, gepaard gaande met tranenvloed en verstopte neus; pijn verbetert door te bewegen en verergert in rust.”