Homeopathie in het nieuws

Homeopathie en aanverwante zaken stonden het afgelopen jaar weer volop in het nieuws. In deze aflevering van Homeopathische Praktijk laten we ons licht schijnen op een paar van deze homeopathische nieuwsfeiten.

Homeopathie en vaccinaties
Na de oorlog zijn de inentingsprogramma’s voor jonge kinderen op gang gekomen, waardoor ernstige infectieziektes als difterie en polio gelukkig vrijwel volledig uit Nederland zijn verdwenen. Toch zijn er de laatste jaren ontwikkelingen op het gebied van vaccineren die homeopathische en andere artsen zorgelijk stemmen:
– kinderen worden steeds vroeger gevaccineerd, sinds 1999 al vanaf de tweede levensmaand; ter vergelijking: in Japan wordt geadviseerd om kinderen om gezondheidsredenen niet voor het tweede levensjaar te vaccineren.
– er worden steeds meer vaccinaties tegelijk toegediend (“cocktails”) waardoor de belasting van het afweersysteem onevenredig groot wordt.
– de bijwerkingen van vaccinaties worden nog steeds slecht bijgehouden; kinderartsen in Frankrijk waarschuwen met name tegen de nieuwere vaccins, zoals het hepatitis-B-vaccin dat via genetische technieken wordt geproduceerd, omdat de bijwerkingen op langere termijn onvoldoende bekend zijn.

In de dagelijkse homeopathische praktijk krijgen kinderen vaak de dag voor en na een vaccinatie een homeopathisch middel toegediend dat gemaakt wordt van het desbetreffende vaccin (bijv. BMR, DKTP of HIB); zo kan het vaccin zijn werk doen, maar worden bijwerkingen tot een minimum gereduceerd.

Homeopathisch onderzoek
Wetenschappers in Californië hebben in homeopathisch bewerkte (“gepotentieerde”) geneesmiddelen zogenoemde IE-crystals, elektrisch geladen ijskristalletjes, ontdekt; hoe sterker het homeopathisch middel was bewerkt (dus hoe hoger de potentie), hoe meer van deze kristallen werden aangetroffen; waarschijnlijk is dit de verklaring voor het tot nu toe onopgehelderde feit dat hoe sterker de homeopathische verdunning (potenties) zijn, hoe krachtiger ze werken.

In de Lancet, één van de meest befaamde medische vakbladen, verscheen een overzichtsartikel van een groot aantal wetenschappelijk verantwoorde (“dubbelblinde”) onderzoeken met homeopathische geneesmiddelen; het resultaat bleek veel positiever voor de homeopathie dan de wetenschappers hadden verwacht. De Europese Commissie heeft inmiddels geld uitgetrokken voor verder wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie.

Brazilië
Het wereldcongres van homeopathische artsen werd vorig jaar in Brazilië gehouden. Opvallend in Brazilië is de integratie van homeopathie in de gewone geneeskunde; de inmiddels twaalfduizend (!) Braziliaanse homeopathische artsen zijn sinds 1990 opgenomen in de universitaire wereld en hebben de officiële status van medisch specialist, een situatie waar we in Nederland nog niet aan toe lijken te zijn.