Homeopathie en medicijnen uit de natuur

Penicilline, de moeder van alle antibiotica, stamt uit schimmelculturen; Aspirine, misschien wel het meest gebruikte medicijn ter wereld, bevat als werkzame stof het salicylzuur dat oorspronkelijk uit de treurwilg (de Salix) komt. Veel medicijnen die dagelijks door de huisarts of specialist worden voorgeschreven zijn chemische varianten van het (meestal plantaardige) origineel uit de natuur.

Dokters staan er al lang niet meer bij stil dat ze bij het uitschrijven van een recept voor pijnstillers, antibiotica, medicijnen voor het hart, aambeien- en eczeemzalven, astma-inhalatoren etc. etc. vaak een moderne vorm van kruidengeneeskunde (fytotherapie) toepassen.

Tijdloze geneesmiddelen
In de homeopathische geneeskunde worden uit de natuur afkomstige stoffen sterk verdund en intensief bewerkt (het potentiëren) waarbij de geneeskracht wordt versterkt en de schadelijke werking wordt weggenomen; van een aantal van de belangrijkste homeopathische geneesmiddelen wordt de chemische variant frequent voorgeschreven in de reguliere medische praktijk.

Het medicijn bij acute jichtaanvallen, colchicine, komt uit de Colchicum autumnale (de herfttijloos), een plant die ook homeopathisch wordt gebruikt bij jicht en bij mensen met maagdarmklachten en een grote gevoeligheid voor sterke geuren en etensluchten.

Het veelgebruikte hartmedicijn digoxine stamt uit het vingerhoedskruid, de digitalis purpurea, dat ook homeopathisch bij hartklachten (zoals ritmestoornissen) wordt gebruikt.

Coffeïne is een stof die van oorsprong uit de koffieboon (Coffea cruda) komt en die in pijnstillers zoals Finimal toegevoegd wordt aan paracetamol om het pijnstillende effect te vergroten; homeopathisch wordt de Coffea cruda o.a. ingezet bij slaapstoornissen, hartritmestoornissen en kiespijn.

Ergotamine werd veel bij migraine gebruikt (bv. in het medicijn Cafergot) en is een stof die in moederkoren (Secale cornutum) zit; moederkoren is een schimmel die op rogge en andere graansoorten groeit, homeopathisch wordt het gebruikt bij problemen met de bloedsomloop en menstruatiekrampen.

Schatplichtig aan de natuur
Nog een paar voorbeelden van veelgebruikte “natuurlijke” geneesmiddelen tot slot:
Kinine (uit de bast van de Kinaboom, de China officinalis), gebruikt bij hartritmestoornissen en bij malaria.
Opium en morfine (uit de papaver met de naam “slaapbol”) behoren tot de sterkste pijnstillers die we kennen.
Psylliumzaad (uit Plantago, de weegbree) zit in laxeermiddelen als Volcolon en Metamucil en is een probaat middel tegen obstipatie.
Hamamelis (uit de Virginische toverhazelaar) wordt nog steeds veel toegepast in aambeizalven.
Taxanen (stoffen uit de Taxus buccata), worden steeds vaker gebruikt bij bepaalde vormen van kanker.

De lijst met van oorsprong uit de natuur afkomstige geneesmiddelen die nog steeds in de reguliere geneeskunde worden gebruikt is eindeloos en geeft aan hoe belangrijk het is dat we zuinig met die natuur omspringen.