Modern klassiek

Is er een plaats voor de homeopathische geneeskunst in de moderne tijd? Behandelmethoden worden immers steeds vernieuwd, geneesmiddelen worden steeds beter en veiliger, met antibiotica zijn vrijwel alle bacteriële infecties te bestrijden. Hierdoor is het in de gewone (reguliere) geneeskunde mogelijk om bij veel kwalen vrij trefzeker symptoomverlichting te geven.

Echter, daar waar bij gewone behandeling vaak langdurig medicijnen worden geslikt zonder dat de onderliggende ziekte echt verdwijnt en met het nadeel van bijwerkingen, is de homeopathie juist uniek in haar vermogen om met name chronische ziekten tot genezing te brengen.

Nog dagelijks worden nieuwe homeopathische geneesmiddelen gemaakt uit planten en mineralen die in de natuur aanwezig zijn; mits het homeopathische middel goed past bij de patiënt en zijn ziekte kan zonder bijwerkingen (en zonder problemen naast de gewone medicatie) een verbetering van de klachten bereikt worden.

Om het juiste homeopathische geneesmiddel te vinden let een homeopathisch arts vooral op merkwaardige, ongewone en karakteristieke verschijnselen, zowel van de ziekte als van de patiënt zelf.

Een voorbeeld: bij een klacht als hoofdpijn is voor de keuze van een homeopathisch geneesmiddel niet alleen de plaats van de pijn (bv. boven het linkeroog, of bij de rechterslaap) van belang, maar ook het tijdstip waarop de pijn het hevigst is, wat voor sóórt pijn het is (stekend, kloppend, etc.) en of een warme of koude doek erop prettig is; naast dit alles is van nog groter belang wat de karakteristieke eigenschappen van de patiënt zijn, in de homeopathie spreken we dan over het constitutietype. In de volgende aflevering zal ik een aantal constitutietypes nader onder de loep nemen.

Omdat het bepalen van alle specifieke kenmerken van de patiënt en zijn ziekte (de zogenaamde “klassieke” homeopathie) nogal veel tijd kost, is er voor zelfzorg een scala geneesmiddelen beschikbaar dat meer symptoomgericht is met een oppervlakkiger en tijdelijker effect. Deze middelen komen vaak uit de kruidengeneeskunde of zijn samengesteld uit een groot aantal bij elkaar gevoegde homeopathische middelen.