Homeopathie wereldwijd

Toen de arts Samuel Hahnemann, grondlegger van de homeopathie, in de eerste helft van de negentiende eeuw aanvankelijk vanuit zijn geboorteland Duitsland en later vanuit Parijs zijn collega-dokters onderwees in de grondbeginselen van de homeopathie, zal hij niet hebben kunnen vermoeden dat zijn leerlingen deze geneeswijze zo snel over de gehele wereld zouden verspreiden.

In het begin werd succes van de homeopathie mede veroorzaakt door de resultaten bij de behandeling van epidemieën De homeopathische geneeswijze, waarbij een minimale dosis van een natuurlijke stof een maximaal effect heeft bij een ziekte die lijkt op het vergiftigingsbeeld van die oorspronkelijke stof, sloeg daardoor goed aan in bijv. Amerika (de terugkerende gele koortsepidemieën in het zuiden) en in Engeland (uitbarstingen van cholera).

Onderzoek
Inmiddels is er vrijwel geen land meer in de wereld waar geen homeopathische artsen praktiseren. In landen als Engeland, Schotland, Frankrijk en India wordt homeopathie al lang niet meer als “alternatief” gezien maar als volwaardige geneeswijze aan universiteiten onderwezen en in ziekenhuizen toegepast.

Ook het wetenschappelijk onderzoek komt wereldwijd steeds meer op gang. Een paar voorbeelden: in Nicaragua genazen kinderen met heftige diarree een stuk sneller als ze naast de normale behandeling een homeopathisch geneesmiddel innamen; aan de Universiteit van Utrecht bewezen celbiologen dat cellen, die eerst met Cadmium of Arsenicum kapot werden gemaakt, weer konden herstellen met een minimale dosis homeopathisch bewerkt Cadmium of Arsenicum. In het septembernummer van de Lancet, een vakblad dat door artsen in de hele wereld wordt gelezen, werden de beste wetenschappelijke onderzoeken over homeopathie nog eens kritisch naast elkaar gelegd; het onderzoek betrof ruim tienduizend homeopathisch behandelde patiënten en de uitslag was overtuigend: homeopathie werkt goed!

Nederland
In ons eigen land zijn meer dan 500 artsen die een speciale opleiding in de homeopathie hebben gevolgd, de helft past het toe in de huisartsen- of specialistenpraktijk en de andere helft heeft zich gespecialiseerd in de homeopathie. De Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland (de VHAN) viert volgend jaar haar 100-jarig bestaan op feestelijke wijze met de organisatie van het wereldcongres voor homeopathische artsen in Amsterdam.

Voor meer informatie over homeopathie, homeopathische artsen bij u in de buurt, wetenschappelijk onderzoek etc.: Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde, www.avig.nl