Homeopathie en dromen

Alle mensen dromen meerdere keren per nacht. Van al die dromen herinneren ze zich vaak de volgende dag maar heel weinig. Er zijn zelfs mensen die denken dat ze helemaal niet dromen, omdat ze zich de volgende dag helemaal niets meer herinneren. Sommige dromen maken echter zoveel indruk, bijvoorbeeld omdat ze heel eng waren of juist bijzonder mooi, dat die hun nog lang bijblijven.

Alle mensen dromen meerdere keren per nacht. Van al die dromen herinneren ze zich vaak de volgende dag maar heel weinig. Er zijn zelfs mensen die denken dat ze helemaal niet dromen, omdat ze zich de volgende dag helemaal niets meer herinneren. Sommige dromen maken echter zoveel indruk, bijvoorbeeld omdat ze heel eng waren of juist bijzonder mooi, dat die hun nog lang bijblijven.

Waarom en hoe dromen mensen? Dat is eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Wel is inmiddels vast komen te staan dat het dromen buitengewoon belangrijk is om geestelijk gezond te blijven.

In de homeopathische Materia Medicaboeken staan wel duizenden dromen beschreven, zoals mensen die zich kunnen herinneren na een vergiftiging of na overmatig gebruik van een stof die in de natuur voorkomt. Veel voorkomend zijn de dromen over autorijden na het eten van chocola of de dromen over heksen na het drinken van cola. En bij zowel chocola als cola worden dromen beschreven over zwangerschappen, baby’s en bevallingen.

Dromen die ontstaan na testen met nieuwe homeopathische middelen worden al eeuwenlang gedocumenteerd. Bij zo’n test, “proving” genoemd, nemen de testpersonen een voor hen onbekend homeopathisch middel in. Vervolgens wordt hen gevraagd alles op te schrijven wat er met hen gebeurd, daar horen ook de dromen bij. Vaak worden verschijnselen beschreven die door (bijna) alle testpersonen worden waargenomen. Die door iedereen waargenomen verschijnselen leiden dan weer tot nieuwe homeopathische symptomen, zoals ze in de Materia Medicaboeken staan beschreven.

Nog niet zo lang geleden leverde zo’n “proving” met een homeopathisch middel gemaakt van Cobalt opvallend veel dromen op over lastig te genezen ziektes: één testpersoon droomde bijvoorbeeld dat hij een hardnekkige hoofdluis had opgelopen die maar niet goed kon worden bestreden.

Veel voorkomende dromen
Vaak herinneren we ons dromen alleen als flarden warrige beelden met vreemde onbegrijpelijke gebeurtenissen zonder samenhang. Een aantal onderwerpen komt echter bij veel mensen in hun dromen voor, zoals dromen over water of (bijna) verdrinken, achtervolgingen of van een hoogte naar beneden vallen. Er wordt veel gedroomd over dieren, zoals katten, honden, slangen en spinnen en kinderen dromen vaak over spoken en monsters. Veel mensen ontmoeten in hun droom oude bekenden of overleden familieleden. Ook dromen veel mensen dezelfde droom regelmatig opnieuw. Misschien is dat ook wel de reden dat er veel boeken zijn waarin dromen worden uitgelegd aan de hand van in de droom voorkomende voorwerpen of gebeurtenissen, die dan een heel speciale betekenis krijgen.

Welk middel bij welke droom
Dromen kunnen de zoektocht naar het passende homeopathische geneesmiddel bij die ene specifieke patiënt aanzienlijk versnellen. Zo vertelde mij ooit een patiëntje dat hij nooit droomde behalve als hij oorpijn had, dán droomde hij over olifanten. Het belangrijkste middel dat bij deze droom staat beschreven is kalium muriaticum, een homeopathisch middel dat veel gebruikt wordt bij kinderen met…oorpijn!

Bij kinderen met koorts komen vaak nachtmerries voor over vuur en zwarte honden. Deze dromen passen bij Wolfskers (Belladonna), een veelgebruikt homeopathisch middel bij acute infecties.

Komt er iemand op mijn spreekuur met wratten, dan zou Thuja occidentalis (de westerse levensboom) een heel geschikt homeopathisch middel kunnen zijn. Als deze persoon dan ook nog de karakteristieke Thujadromen vertelt: dromen over de dood en/of dromen over naar beneden vallen, dan is er eigenlijk geen twijfel meer mogelijk.

De meeste dromen zijn bedrog, dat zong Marco Borsato al. En als het hele enge nachtmerries zijn is dat maar goed ook! Ondertussen kunnen dromen buitengewoon handig zijn bij het homeopathisch consult.