Homeopathie bij dieren

Deze keer iets over de homeopathische behandeling van dieren; net als kinderen reageren dieren buitengewoon snel op homeopathische behandeling. Logisch, want de keuze van een homeopathisch middel berust immers op de gelijkenis met een natuurlijke situatie en wie anders gedragen zich natuurlijker dan kinderen en dieren, ook als ze ziek zijn.

Een jaloerse poes
Aan het eind van een consult vertelde een patiënte mij over het onmogelijke gedrag van haar achtjarige lapjeskat Lina. Het was altijd wel een aandachttrekker geweest, maar sinds er een jong zwerfkatje in huis bij was gekomen, was er geen land meer te bezeilen met Lina. Ze werd steeds agressiever naar het andere katje toe, maar ze begon ook vloerkleden en banken met tanden en nagels te bewerken.

Rustig liggen slapen was er voor Lina ook niet meer bij, constant schrok ze wakker en begon zich nerveus te likken of te bijten. De laatste dagen bleek ze in haar slaap zelfs kleine beetjes urine en ontlasting te verliezen. Het was duidelijk dat jaloezie bij deze lapjeskat een heftige verstoring teweeg had gebracht.

Ik gaf mijn patiënte voor haar poes Hyoscyamus MK, bilzekruid, mee; Hyoscyamus is een middel voor heftig agressief en jaloers gedrag, soms gepaard gaande met verlammingsverschijnselen.

Twee weken later belde mijn patiënte om te vertellen dat Lina al binnen een paar dagen een stuk rustiger was geworden, ze schrok niet meer wakker en de incontinentie was voorbij. Het zwerfkatje moet nog steeds niet te dicht in de buurt komen, maar het agressieve gedrag was een stuk verminderd.

Homeopathische dierenartsen
Er is een ruim assortiment aan diergeneesmiddelen op basis van plantenextracten of zuiver homeopathisch bereid. Veel dierenartsen hebben deze in voorraad of kunnen ze bestellen als u speciaal voor uw dier daar om vraagt.

Ook is er een groep dierenartsen die zich gespecialiseerd heeft in homeopathische behandeling van dieren, het is nog niet zo’n grote groep (zeker niet in het Noorden van het land) maar ze groeit gestaag. Adressen van deze homeopathische dierenartsen kunt u opvragen bij de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde: www.avig.nl