Homeopathie en psychiatrie

Aan het einde van de 19e eeuw kreeg de geneeskunde een nieuwe wending. Tot dan had men voornamelijk aandacht gehad voor de ziektes van het lichaam, maar nu kreeg men ook oog voor ziektes van de geest: de psychiatrie begon als nieuwe tak aan de geneeskundeboom. Freud en Jung kwamen met de eerste behandelmethode: psychoanalyse. Deze therapie van de geest bestond uit gesprekken die tot in de diepste spelonken van de ziel voerden. We kennen allemaal wel het stereotiepe beeld van de psychiater die al of niet aandachtig luistert naar een patiënt die languit liggend op de divan zijn verhaal vertelt in eindeloze sessies. Dat was ook meteen het nadeel van de psychoanalyse: de therapie duurde erg lang en was daarom nogal duur en slechts de rijkere patiënten konden zich een dergelijke behandeling veroorloven.

Na de 2e wereldoorlog ontstonden de eerste medicijnen om de toestand van de geest mee te beïnvloeden, de psychofarmaca, en is in de psychiatrie medicatie steeds meer op de eerste plaats gekomen. Gesprekstherapieën kwamen nà medicijnen en werden daardoor steeds meer het domein van psycholoog, maatschappelijk werker en vele andere therapeuten. De laatste jaren groeit de Integrale Psychiatrie wereldwijd. Hierbij combineert men de oorspronkelijke psychiatrie (pillen en gesprekken) met alternatieve en complementaire geneeswijzen. Jaarlijks is hierover in Groningen een groot congres in de Martiniplaza. Homeopathie kan hierbij natuurlijk niet ontbreken, want al meer dan 200 jaar hebben artsen wereldwijd ervaring opgedaan met homeopathische geneesmiddelen bij de behandeling van psychiatrische ziektebeelden.

Depressiviteit
In mijn repertorium staan 656 homeopathische middelen bij de rubriek “Sadness”, waar begrippen als somberheid, zwaarmoedigheid en wanhoop onder vallen. De twee belangrijkste minerale middelen van die 656 zijn Natrium muriaticum (zout) en Aurum (goud). Natrium werkt vooral goed als er diep geworteld verdriet onder de depressie zit met verbittering en behoefte om alleen gelaten te worden. Aurum werkt bij diepe depressies met het gevoel te kort geschoten te zijn en niets meer waard te zijn en een hartgrondige walging van het leven. Homeopathische geneesmiddelen gemaakt van zeedieren, zoals Sepia (zeekat) en Murex (purperslak), zijn vooral werkzaam bij depressies met grote uitputting. Uit het plantenrijk komt een prachtig homeopathisch antidepressivum, de tijgerlelie (Lilium tigrinum). Dit middel werkt vooral bij mensen die depressief én geagiteerd zijn, ze kunnen niet stilzitten en hun onrust drijft hen tot allerlei doelloze bezigheden. Naast klassiek homeopathische middelen kennen we ook Hypericum, het Sint-Janskruid, als voortreffelijk plantaardig geneesmiddel bij lichte tot matige depressies.

Psychoses
Bij een psychose is de patiënt zo verward dat de realiteit vervangen wordt door een stroom waandenkbeelden. Van de vele homeopathische middelen die op dit soort wanen werken noem ik er een paar:
– Veratrum album (familie van de tijgerlelie) bij religieuze manie, heftig en rusteloos gedrag met het gevoel verdoemd te zijn.
– Hyoscyamus niger (bilzekruid, een nachtschade) wordt gebruikt bij heftige jaloezie, deze persoon kan gewelddadig worden vanuit het gevoel bedrogen te zijn.
– Bromium (broom) bij achtervolgingswanen en het gevoel dat iedereen in een complot tegen hem samenspant.
– Mancinella (manzenille, uit de wolfsmelkfamilie) bij mensen die er van overtuigd zijn dat ze bezeten worden door de duivel of andere kwade machten.

Angststoornissen
In mei 1999 schreef ik een artikel over homeopathie en angsten.