Homeopathie bij hoest

Een onlosmakelijk onderdeel van een stevige verkoudheid is vaak hoesten. Dat hoesten is iets wat wij onbewust doen, het is anders gezegd een reflex. Er bevindt zich iets in de keel, de luchtpijp of de longen en nog vóór we hier zelf iets over beslissen, geven de hersenen automatisch het signaal “hoesten” aan ons lichaam. Zo’n hoestreflex kan nuttig zijn, bijvoorbeeld als er slijm moet worden opgehoest, maar ook heel lastig als het een droge kriebelhoest betreft. Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens, met kromme tenen, in een zaal gezeten met een niet te onderdrukken hoestbui. Hoe meer je probeert niet te hoesten, hoe erger het wordt! Hoesten kan ook levensreddend zijn wanneer we ons plotseling verslikken. Zelfs jeuk in de oren kan ervoor zorgen dat we gaan hoesten.

Bekend zijn ook de hoestklachten als gevolg van het slikken van sommige medicijnen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers). Infecties van de luchtwegen, longemfyseem, allergie, nervositeit en roken: er zijn heel veel omstandigheden waarin hoest kan optreden. Omdat de onderliggende oorzaken zo verschillend kunnen zijn, is het altijd belangrijk om bij aanhoudende, onbegrepen hoestklachten de huisarts te raadplegen. Slijmoplossers, tijmstroop en soms antibiotica en prednison worden gebruikt bij “productieve” hoest, hoest waarbij slijm wordt opgehoest. Bij een droge prikkelhoest kan de kriebel worden onderdrukt met noscapine of codeïne.

Homeopathische middelen bij hoest
Hoest kan zich dus onder heel verschillende omstandigheden voordoen en gaat vaak samen met zeer typerende verschijnselen, die bij de keuze van het beste homeopathische geneesmiddel van groot belang zijn. Om de karakteristieke kenmerken van een aantal homeopathische hoestmiddelen te illustreren, duiken we even in de Materia Medica boeken, waarin de speciale eigenschappen staan beschreven van duizenden homeopathische geneesmiddelen.

  • Drosera rotundifolia (Ronde zonnedauw, een vleesetend plantje) wordt toegepast bij opeenvolgende aanvallen van een snelle, diep blaffende of verstikkende, langdurige en onophoudelijke hoest, soms gevolgd door kokhalzen en overgeven. Het hoesten verergert na middernacht: “spoedig nadat het hoofd het kussen heeft geraakt”, zoals het in de Materia Medica boeken wordt verwoord. Vroeger werd Drosera veel bij tuberculose gebruikt. Het is nog steeds een geweldig middel bij kinkhoest.
  • Rumex crispus (Krulzuring) past bij een droge, kwellende hoest. Iedere inademing geeft een kriebel als van een veer of stof in de keel en de hoester heeft de neiging om constant de mond te bedekken om iedere prikkel te vermijden.
  • Mangaan (Mangaanacetaat) heeft een specifieke werking op het strottenhoofd en de luchtpijp. Het is daarom een goed homeopathisch middel voor sprekers en zangers. Volgens de Materia Medica boeken “loopt de patiënt voortdurend te kuchen en schraapt doorlopend de keel, tot ergernis van iedereen.” Mangaan past bij chronische heesheid, een schorre stem en bij hoest die ‘s avonds verergert, maar verbetert door te gaan liggen.
  • Spongia tosta (geroosterde zeespons) wordt gegeven bij een verstikkende hoest; de hoester wordt met een schrik wakker en denkt te zullen stikken. De hoest klinkt hol, blaffend, kraaiend of zagend. Spongia is een goed middel tegen hoest die samenhangt met schildklierproblemen.