Homeopathie en psychiatrie

Aan het einde van de 19e eeuw kreeg de geneeskunde een nieuwe wending. Tot dan had men voornamelijk aandacht gehad voor de ziektes van het lichaam, maar nu kreeg men ook oog voor ziektes van de geest: de psychiatrie begon als nieuwe tak aan de geneeskundeboom. Freud en Jung kwamen met de eerste behandelmethode: psychoanalyse. Deze therapie van de geest bestond uit gesprekken die tot in de diepste spelonken van de ziel voerden. We kennen allemaal wel het stereotiepe beeld van de psychiater die al of niet aandachtig luistert naar een patiënt die languit liggend op de divan zijn verhaal vertelt in eindeloze sessies. Dat was ook meteen het nadeel van de psychoanalyse: de therapie duurde erg lang en was daarom nogal duur en slechts de rijkere patiënten konden zich een dergelijke behandeling veroorloven.

Na de 2e wereldoorlog ontstonden de eerste medicijnen om de toestand van de geest mee te beïnvloeden, de psychofarmaca, en is in de psychiatrie medicatie steeds meer op de eerste plaats gekomen. Gesprekstherapieën kwamen nà medicijnen en werden daardoor steeds meer het domein van psycholoog, maatschappelijk werker en vele andere therapeuten. De laatste jaren groeit de Integrale Psychiatrie wereldwijd. Hierbij combineert men de oorspronkelijke psychiatrie (pillen en gesprekken) met alternatieve en complementaire geneeswijzen. Jaarlijks is hierover in Groningen een groot congres in de Martiniplaza. Homeopathie kan hierbij natuurlijk niet ontbreken, want al meer dan 200 jaar hebben artsen wereldwijd ervaring opgedaan met homeopathische geneesmiddelen bij de behandeling van psychiatrische ziektebeelden.

Depressiviteit
In mijn repertorium staan 656 homeopathische middelen bij de rubriek “Sadness”, waar begrippen als somberheid, zwaarmoedigheid en wanhoop onder vallen. De twee belangrijkste minerale middelen van die 656 zijn Natrium muriaticum (zout) en Aurum (goud). Natrium werkt vooral goed als er diep geworteld verdriet onder de depressie zit met verbittering en behoefte om alleen gelaten te worden. Aurum werkt bij diepe depressies met het gevoel te kort geschoten te zijn en niets meer waard te zijn en een hartgrondige walging van het leven. Homeopathische geneesmiddelen gemaakt van zeedieren, zoals Sepia (zeekat) en Murex (purperslak), zijn vooral werkzaam bij depressies met grote uitputting. Uit het plantenrijk komt een prachtig homeopathisch antidepressivum, de tijgerlelie (Lilium tigrinum). Dit middel werkt vooral bij mensen die depressief én geagiteerd zijn, ze kunnen niet stilzitten en hun onrust drijft hen tot allerlei doelloze bezigheden. Naast klassiek homeopathische middelen kennen we ook Hypericum, het Sint-Janskruid, als voortreffelijk plantaardig geneesmiddel bij lichte tot matige depressies.

Psychoses
Bij een psychose is de patiënt zo verward dat de realiteit vervangen wordt door een stroom waandenkbeelden. Van de vele homeopathische middelen die op dit soort wanen werken noem ik er een paar:
– Veratrum album (familie van de tijgerlelie) bij religieuze manie, heftig en rusteloos gedrag met het gevoel verdoemd te zijn.
– Hyoscyamus niger (bilzekruid, een nachtschade) wordt gebruikt bij heftige jaloezie, deze persoon kan gewelddadig worden vanuit het gevoel bedrogen te zijn.
– Bromium (broom) bij achtervolgingswanen en het gevoel dat iedereen in een complot tegen hem samenspant.
– Mancinella (manzenille, uit de wolfsmelkfamilie) bij mensen die er van overtuigd zijn dat ze bezeten worden door de duivel of andere kwade machten.

Angststoornissen
In mei 1999 schreef ik een artikel over homeopathie en angsten.

Homeopathie van A tot Z: Peesontsteking-Plankenkoorts-Pijn

Op reis door het homeopathische alfabet hebben we de P bereikt, de letter van klachten als peesontstekingen, plankenkoorts en pijn.

Peesontstekingen
Pezen vormen de hefboomverbinding tussen spieren en botten. Ze kunnen bij veel en/of fout gebruik gemakkelijk overbelast raken. Bij RSI (muisarm), tenniselleboog, joggersknie, breiknobbel, carpaaltunnelsyndroom enz. zijn de pezen, peesaanhechtingen of de peesschede geïrriteerd en pijnlijk. Bandages, oefeningen, fysiotherapie, maar vooral rust bevorderen het herstel.
Effectieve homeopathische middelen zijn:

 • Ruta (wijnruit) bij klachten die verbeteren door warmte en lichte beweging. Ruta werkt ook heel goed bij accomodatieproblemen door zwakte van de oogspieren, en bij breiknobbels.
 • Sticta pulmonaria (longenmos) bij klachten door veel huishoudelijk werk. Dit middel is ook werkzaam bij een slijmbeursontsteking.
 • Impatiens balsamico (soort Vlijtig Liesje) blijkt in de praktijk effectief te zijn bij RSI-klachten door langdurig computerwerk.

Plankenkoorts
Je moet wel een kouwe kikker zijn om nooit zenuwen te voelen bij een examen, een spreekbeurt of een toespraak. Maar als voor ieder optreden in het openbaar de nervositeit toeslaat met zweten, blozen, trillen, knikkende knieën, overslaande stem, buikpijn, diarree, en vaak plassen, dan is er echt sprake van flinke plankenkoorts (of, als het alleen bij examens voorkomt: examenvrees.)
De beste homeopathische middelen voor dit soort klachten zijn:

 • Argentum nitricum (zilvernitraat) wordt gebruikt bij een onvaste stem. Het is heel geschikt voor zangers en sprekers die te verkrampt raken bij hun optreden.
 • Gelsemium (carolinajasmijn) is meer geschikt bij een verlamd gevoel, trillen en de angst om te vallen.
 • Silicea (kiezelzuur) is voor verlegen mensen met een angst om door iedereen bekeken te worden (“hoe kom ik over”).
 • Strophantus (kombeliaan) wordt gekozen als hartkloppingen en het gevoel flauw te vallen overheersen.

Pijn
Gelukkig zijn er veel goede reguliere (chemische) pijnstillers. We kennen allemaal paracetamol, aspirine, ibuprofen, diclofenac en sommigen hebben de krachtige pijnstilling ervaren van geneesmiddelen die van opium afgeleid zijn. Homeopathische middelen kunnen hieraan iets toevoegen door hun specifieke werking: hoofdpijn, buikpijn, links of rechtspijn, stekende of zeurende pijn: bij ieder kenmerk van de pijn hoort een passend homeopathisch middel.

 • Bij kiespijn wordt bijvoorbeeld Plantago (weegbree) gebruikt. Plantago past bij een scherpe pijn in de tanden of kiezen, die uitstraalt naar het oor en die verergerd wordt door kou en aanraking.
 • Verbascum (koningskaars) en Spigelia zijn geweldige middelen bij aangezichtspijn en dan met name bij neuralgie (zenuwpijn) van de trigeminuszenuw.
 • Bij heftige buikpijn, veroorzaakt door menstruatie, galstenen of nierstenen, is Colocynthus (kolokwintpompoen) het middel van de eerste keus, vooral als de patiënt boos en geïrriteerd is, en als de pijn iets wordt verlicht door tegendruk en dubbelbuigen.
 • Euphorbia is van oudsher een homeopathische remedie bij brandende botpijnen die ’s nachts verergeren. Eupatorium (koninginnekruid) echter is weer zeer effectief bij de beurse pijn in alle botten die we kennen van koortsende ziektes als griep en knokkelkoorts (ook: Q-koorts).
 • Bij spierpijn wordt Rhus toxicodendron (poison ivy) veel gebruikt.  Inwendig ingenomen als  korrels werkt homeopathie veel beter dan smeersels en zalven bij allerlei vormen van spierstijfheid en overbelasting .

Homeopathie van A tot Z: Examenvrees-Faalangst-Griep

Dit is alweer de vierde aflevering van deze serie. Nog steeds geldt: bij twijfel niet zelf blijven dokteren, maar een arts raadplegen! In deze aflevering: examenvrees en faalangst, en griep.

Dit is alweer de vierde aflevering van deze serie. Nog steeds geldt: bij twijfel niet zelf blijven dokteren, maar een arts raadplegen!

Examenvrees en Faalangst
Iedereen heeft wel eens iets gemerkt van de lichamelijke reacties die ontstaan bij een naderende vuurproef zoals een sollicitatiegesprek of een examen. Gespannen onrust, slecht slapen, knikkende knieën, droge mond, hartkloppingen, zweten en vaak naar de w.c. moeten, zijn de bekendste verschijnselen.

Ook bij een bezoek aan de tandarts, een optreden voor een zaal of bijvoorbeeld bij een vliegreis kunnen dit soort reacties ontstaan. Ze worden veroorzaakt door angstige gedachten aan wat er allemaal wel niet mis zou kunnen gaan.

Beproefde homeopathische middelen bij examenvrees, plankenkoorts en allerlei vormen van faalangst zijn:
Gelsemium (Carolinajasmijn) dat veel wordt gebruikt als een verlammend gevoel overheerst gecombineerd met knikkende knieën, neiging tot diarrhee en de behoefte om je ergens aan vast te houden. Een typische Gelsemiumsituatie is bijvoorbeeld een optreden bij Idols-achtige talentenjachten: voor veel van de deelnemers is dit hun eerste optreden voor een grote zaal en ze worden dan ook nog eens beoordeeld door een strenge jury. Daarom is ook bij rijexamens Gelsemium het middel van de eerste keus!
Argentum nitricum (Zilvernitraat) past vooral bij mensen die overal beren op de weg zien. Deze mensen voelen een angstige onrust met verkramping, gespannenheid en hartkloppingen. Bij zangers met plankenkoorts kan soms zelfs de stem wegvallen.
Argentum nitricum is juist weer het nummer 1-middel bij vliegangst. Het past bij mensen die bij elk piepje van het vliegtuig denken dat het ieder moment neer kan storten.
Silicea (kiezelzuur, vuursteen) is een goed homeopathisch middel voor mensen die het belangrijk vinden om goed over te komen. Ze zijn bang om uitgelachen te worden als ze op moeten treden in het openbaar. Kenmerkend voor hen zijn de zweethanden. Silicea is een beproefd middel voor scholieren die doodsangsten uitstaan als ze een spreekbeurt voor de klas moeten houden.

Griep
De echte griep wordt veroorzaakt door influenzavirussen. Ieder jaar zijn er weer één of twee nieuwe influenzavarianten op de wereld. Startpunt van de griep is meestal Azië en dan met name China. Soms komt de griep ook uit andere landen, zoals in 1918 bij de Spaanse griep en in 2009 bij de Mexicaanse griep.

Net als bij vele andere virussen waarvan we ons “grieperig” kunnen voelen, treden klachten op van verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid en soms diarrhee. In tegenstelling tot de gewone verkoudheidsvirussen duurt de griep langer (zeker een week) en gaat de griep gepaard met flinke koorts. Vooral vanwege de verraderlijke complicaties, zoals longontsteking, is er zoveel aandacht voor de preventieve inenting van risicogroepen.

Om de weerstand tegen virussen te verhogen kunnen natuurlijke middelen zoals vlierbes, Echinacea, vitamine C en zink (in zuigtabletten) gebruikt worden.

Homeopathische geneesmiddelen die door de jaren heen hun effect hebben bewezen bij griepachtige verschijnselen zijn:
Aconitum (monnikskap), Belladonna (wolfskers) en Ferrum phosphoricum (ijzerfosfaat) om in de beginfase de koorts af te remmen.
Eupatorium perfoliatum (waterhennep) werkt uitstekend op de spierpijnen bij griep en het gevoel geradbraakt te zijn.
Gelsemium (Carolinajasmijn) is vooral effectief als de vermoeidheid, slapte en griephoofdpijn op de voorgrond staan.

Tijdens de Spaanse griepepidemie in 1918 zijn zeer veel mensen aan de gevolgen van die griep overleden. Gelsemium bleek toen het meest succesvolle homeopathische middel in het verminderen van het aantal complicaties. Tegenwoordig worden bij een longontsteking antibiotica gegeven, onmisbare geneesmiddelen bij dergelijke ontstekingen, maar helaas in 1918 nog niet uitgevonden. Homeopathische geneesmiddelen waren daarom toen heel belangrijk bij het bestrijden van epidemieën.

Tegenwoordig kunnen we antibiotica en homeopathische geneesmiddelen heel succesvol combineren, waardoor het aantal slachtoffers van de griep hopelijk nooit meer zo groot wordt als toen.

Homeopathie bij depressiviteit

Het gevoel omhuld te worden door een grote donkere wolk. Een rake typering die mensen vaak gebruiken als ze een depressieve periode in hun leven omschrijven. Een depressie is immers een emotioneel lagedrukgebied dat nauwelijks van plaats verandert, gepaard gaat met veel regen en wind, en waarbij de zon slechts spaarzaam wil doorbreken.

Het gevoel omhuld te worden door een grote donkere wolk. Een rake typering die mensen vaak gebruiken als ze een depressieve periode in hun leven omschrijven. Een depressie is immers een emotioneel lagedrukgebied dat nauwelijks van plaats verandert, gepaard gaat met veel regen en wind, en waarbij de zon slechts spaarzaam wil doorbreken.

Depressiviteit
Een sombere, verdrietige stemming kan een normale reactie zijn op een trieste gebeurtenis en hoeft ook niet onmiddellijk behandeld te worden. Als de stemmingsdaling echter te heftig is en maar blijft voortduren, ook al is de eventuele aanleiding al lang naar de achtergrond verdwenen, dan is er sprake van een depressief ziektebeeld. De belangrijkste symptomen zijn: somberheid, verlies van plezier en interesse, besluiteloosheid, concentratieproblemen, gevoelens van minderwaardigheid, schuldgevoel en gedachten aan de dood. Vaak is er nog een reeks aan bijkomende klachten zoals angst en paniek, slaapproblemen, verminderde eetlust, vermoeidheid en vage pijnklachten. De standaardbehandeling van een echte depressie bestaat (naast voorlichting en therapeutische gesprekken met, bijvoorbeeld, de huisarts of een psycholoog) uit het geven van medicijnen (o.a. Prozac, Efexor, Seroxat, amitriptyline) die bepaalde geluksstoffen in de hersenen zoals serotonine stabiliseren of verhogen. Er kleven echter veel nadelen aan chemische medicijnen tegen depressies (antidepressiva): ze geven allerlei bijwerkingen, ze moeten langdurig worden gebruikt (vaak minimaal een jaar) en wat heel opmerkelijk is: als het medicijn aanslaat, werkt het wel op de ernst maar niet op de duur van de depressie.

Zelfzorg
U kunt zelf bij minder ernstige klachten uw stemming positief beïnvloeden door bijvoorbeeld meer aan lichaamsbeweging te doen. Uit elk onderzoek (zoals onlangs nog bij hartpatiënten in het UMCG) blijkt steeds weer dat regelmatige lichaamsbeweging vaak effectiever is bij depressies dan antidepressiva. Daarvoor is het niet noodzakelijk om meteen te gaan oefenen voor de marathon, een half uurtje wandelen per dag kan al voldoende zijn. Met bepaalde voedingsstoffen kan de stemming verbeteren. Belangrijk hierbij zijn de aminozuren tryptofaan en tyrosine (o.a. in banaan), de omega-3-vetzuren (o.a. in vis) , foliumzuur en vitamine B12. Deze stoffen zijn ook als voedingssupplement bij drogist of apotheek te koop. Een koolhydraatrijke voeding is goed voor de stemming, maar geraffineerde suikers kunt u beter vermijden, en een te laag (!) cholesterolgehalte geeft juist een stemmingsdaling.

Ook voldoende licht vermindert een depressie, bij winterdepressies wordt dan ook vaak lichttherapie toegepast. Ga dus regelmatig naar buiten en bent u niet meer zo vlot ter been: ook even buiten op het balkon staan heeft al effect. Zelfs een zeer zwaar bewolkte dag geeft nog altijd 20 keer meer licht dan een gemiddeld verlichte huiskamer of werkplek.

Over de plant Sint-Janskruid die zeer effectief is bij depressies heb ik in januari 2005 geschreven: Sint-Janskruid bij depressiviteit

Homeopathisch goud
Een prachtig homeopathisch middel bij depressiviteit is Aurum metallicum (goud). Het past bij perfectionisten met een sterk verantwoordelijkheids- en plichtsgevoel. Het zijn serieuze mensen, hard werken geeft hun veel voldoening, maar als het tegenzit (kritiek, reorganisatie, pensioen) kan een diepe wanhoop toeslaan. Het lijkt wel een totale zonsverduistering waarin ze terechtkomen: een gevoel van tekortschieten, een hartgrondige walging van het leven, zwaarmoedigheid en constant piekeren vult hun dagen. Een paar doses homeopathisch goud kunnen de zon weer tevoorschijn brengen!

Homeopathie en Sint-Janskruid

Als het gebruik van chemische medicijnen bij bepaalde ziekten sterk toeneemt, zoals de laatste 20 jaar het gebruik van anti-depressiva (Prozac, Seroxat) bij depressies, dan stijgt onvermijdelijk de vraag naar goede natuurlijke alternatieven. Dit verklaart de geweldige opmars van de plant Hypericum perforatum (Sint-Janskruid, Hertshooi), die al veel langer in de natuurgeneeskunde bij stemmingsstoornissen werd gebruikt, maar nu ook steeds vaker door psychiaters en huisartsen bij milde tot matige depressies wordt toegepast.

Als het gebruik van chemische medicijnen bij bepaalde ziekten sterk toeneemt, zoals de laatste 20 jaar het gebruik van anti-depressiva (Prozac, Seroxat) bij depressies, dan stijgt onvermijdelijk de vraag naar goede natuurlijke alternatieven. Dit verklaart de geweldige opmars van de plant Hypericum perforatum (Sint-Janskruid, Hertshooi), die al veel langer in de natuurgeneeskunde bij stemmingsstoornissen werd gebruikt, maar nu ook steeds vaker door psychiaters en huisartsen bij milde tot matige depressies wordt toegepast.

Serotonine
Eén van de belangrijkste stoffen die in onze hersenen zorgt voor een goede prikkeloverdracht is serotonine. Langdurige fysieke uitputting of blootstelling aan heftige emoties kan het serotoninegehalte verlagen en leiden tot sombere gevoelens, zwaarmoedigheid en zelfs een echte depressie. Sint-Janskruid bevat de stof hypericine die (net als chemische antidepressiva) zorgt voor een optimaal hergebruik van serotonine in de hersenen. Uit de vele wetenschappelijke onderzoeken die met de plant zijn gedaan (met name in Duitsland waar Hypericum ook in de reguliere geneeskunde het nummer 1 antidepressivum is) blijkt dat minimaal 2 mg hypericine per dag nodig is voor het goed recyclen van serotonine in de hersenen.

Bij matige depressies blijkt het geneeskrachtige effect even doeltreffend als dat van chemische middelen, de bijwerkingen zijn echter een stuk milder. De bekendste bijwerking van Sint-Janskruid is een verhoogde lichtgevoeligheid van de huid. Verder kunnen ongewenste effecten optreden bij het gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen, zoals de anticonceptiepil, antidepressiva, digoxine en medicijnen tegen epilepsie.

De bekende psycholoog René Diekstra, die zelf in een depressie terechtkwam na een turbulente fase in zijn leven, zegt over zijn eigen gebruik van Sint-Janskruid: “Ik ben ervan overtuigd dat het effect dat ik bij mezelf bemerkte te maken had met het slikken van Sint-Janskruid. Ik ben het toen gaan adviseren aan patiënten met een lichte depressie. Bij deze patiënten stelde ik precies hetzelfde effect vast. Niet bij iedereen, maar dat geldt voor alle antidepressiva.”

Hypericum homeopathisch
Het geneeskrachtig gebruik van een in aanleg giftige plantaardige stof als hypericine noemen we fytotherapie (planten- of kruidengeneeskunde). Om van Sint-Janskruid een klassiek homeopathisch geneesmiddel te maken wordt niet de stof hypericine gebruikt maar de gehele, verse, bloeiende plant. Na een verdunning- en bewerkingsproces (het potentiëren) zijn de giftige stoffen volledig verdwenen en blijft alleen een geneeskrachtige vloeistof over. Deze homeopathische Hypericum wordt al 200 jaar met succes toegepast bij verwondingen van zenuwen, zoals bij bijtwonden, val op het stuitje, nekletsel, zenuwpijn na operaties, gordelroospijn etc. Kortom: het Sint-Janskruid is bij de behandeling van depressies en zenuwletsels een onmisbaar alternatief.

Goed nieuws: artikelen op website!
Met ingang van deze maand kunt u op mijn website www.homeopathischepraktijk.nl niet alleen informatie vinden over homeopathie, verzekeringen, adressen, literatuur etc. maar ook alle artikelen over homeopathie die vanaf november 1996 in de Wijkkrant Nummer 1 zijn verschenen.

ADHD

Hyperactieve kinderen werden ze vroeger genoemd, tegenwoordig heten ze met een lelijk woord ADHD-kinderen (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); in de dagelijkse praktijk hebben we het over kinderen (meestal jongens) die niet stil kunnen zitten, snel afgeleid zijn, iedere impuls volgen zonder na te denken en die (in tegenstelling tot hun omgeving!) maar nooit moe lijken te worden.

Hyperactieve kinderen werden ze vroeger genoemd, tegenwoordig heten ze met een lelijk woord ADHD-kinderen (Attention Deficit Hyperactivity Disorder); in de dagelijkse praktijk hebben we het over kinderen (meestal jongens) die niet stil kunnen zitten, snel afgeleid zijn, iedere impuls volgen zonder na te denken en die (in tegenstelling tot hun omgeving!) maar nooit moe lijken te worden.

Huidige opvattingen over ADHD
Wetenschappers zijn het er over eens dat een ADHD-stoornis voor een  deel erfelijk bepaald is, maar ook problemen bij de bevalling, ziektes in het eerste levensjaar, voedingsmiddelen (suiker) en omgevingsfactoren (de moderne tijd: opgroeien met veel snelle en harde prikkels) lijken van invloed te zijn. Geadviseerd wordt om bij deze hyperactieve kinderen een strikte, consequente opvoeding en begeleiding te geven met veel structuur en weinig heftige prikkels, eventueel in combinatie met gedragstherapie.

Ritalin
Steeds vaker wordt medicatie ingezet bij ADHD-kinderen, met name Ritalin; dit geneesmiddel bevat tegenstrijdig genoeg een soort amfetamine (“speed”) die bij deze kinderen juist de impulsiviteit afremt en daardoor de concentratie verbetert. In 1997 werd 65-duizend maal Ritalin voorgeschreven, in 1999 wordt een stijging naar 160-duizend recepten verwacht!

Homeopathische middelen bij ADHD
Een goed homeopathisch medicijn moet niet alleen passen bij de rusteloosheid en impulsiviteit van het kind, maar ook bij andere opvallende kenmerken zoals voedingvoorkeur, temperatuurgevoeligheid, dromen, slaappatroon etc. In de natuur bestaat een aantal planten, minerale en dierlijke produkten die een vergiftigingsbeeld geven dat lijkt op het ADHD-beeld; als homeopathisch geneesmiddel kunnen deze stoffen juist de onrust, de heftigheid en de concentratiestoornissen van het hyperactieve kind verminderen.

Enkele voorbeelden uit de homeopathische praktijk
– Arsenicum jodatum: hyperactieve kinderen die het snel warm hebben, niet stil kunnen zitten en de neiging hebben dingen stuk te scheuren; vaak verstopte neus, verstopte oren, hooikoorts, astma.
– Agaricus (vliegenzwam): grappige kinderen, nemen graag anderen in de maling, durven alles en zijn dan moeilijk af te remmen; deze kinderen leren vaak laat lopen door hun houterige, onhandige motoriek.
– Cina (levantalsem, een soort absintachtige plant): zeer prikkelbare kinderen die steeds iets anders willen, kunnen enorm dwars zijn (ze kunnen zelfs de moedermelk weigeren); vaak verkouden of last van de darmen.
– Tarantula (de grote wolfsspin): kinderen met een tomeloze energie, ze zingen en dansen en springen en rennen en gunnen zich soms nauwelijks tijd om te slapen (ze kunnen zelfs ’s nachts nog rondjes gaan rennen om tot rust te komen!); ze houden enorm van muziek met een hard en snel ritme.
– Veratrum album (witte nieswortel): rusteloosheid en een overmaat aan energie bij hele slimme kinderen die mentaal zo overprikkeld kunnen raken dat ze soms manisch gedrag gaan vertonen; in de tropen wordt Veratrum bij ernstige diarree (cholera) gebruikt.

Dit was slechts een kleine greep uit een groot aantal homeopathische stoffen die bij ADHD-kinderen gebruikt worden. Ook andere onrustige kinderen, zoals huilbaby’s hebben vaak baat bij deze groep middelen, hierover in een volgende aflevering van Homeopathische Praktijk meer.

Angst

Waar kunnen mensen niet allemaal bang voor zijn? Bekende voorbeelden zijn hoogtevrees, faalangst, angst in een lift of een andere nauwe ruimte (claustrofobie), angst voor spinnen, vliegangst, angst voor het donker, maar ook angst voor de dood of voor een ernstige ziekte kan iemands leven beheersen. Als angst op de voorgrond staat, kan het zich uiten in paniekaanvallen of in een fobie (een constante vrees voor iets specifieks, zoals smetvrees of straatvrees), maar vaak zitten angsten verborgen achter allerlei vage en onbegrepen lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, hartkloppingen en slaapproblemen.

Waar kunnen mensen niet allemaal bang voor zijn? Bekende voorbeelden zijn hoogtevrees, faalangst, angst in een lift of een andere nauwe ruimte (claustrofobie), angst voor spinnen, vliegangst, angst voor het donker, maar ook angst voor de dood of voor een ernstige ziekte kan iemands leven beheersen. Als angst op de voorgrond staat, kan het zich uiten in paniekaanvallen of in een fobie (een constante vrees voor iets specifieks, zoals smetvrees of straatvrees), maar vaak zitten angsten verborgen achter allerlei vage en onbegrepen lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, hartkloppingen en slaapproblemen.

Reguliere therapie
De huisarts heeft naast inzichtgevende gesprekken en eventuele verwijzing voor gedragstherapie, een aantal angstremmende medicijnen in zijn arsenaal, zoals Oxazepam (Seresta) of Seroxat (een anti-depressief middel).

Homeopathische behandeling
Een homeopathisch arts zal eerst uitgebreid ingaan op de oorzaak en de inhoud van de angst voordat het homeopathische geneesmiddel wordt voorgeschreven dat ook verder zoveel mogelijk past bij de lichamelijke en emotionele kenmerken van de patiënt:
– is iemand rusteloos of juist verstijfd van angst;
– wil iemand alleen zijn of juist veel mensen om zich heen;
– op welk tijdstip is de angst op zijn hevigst;
– is er veel of weinig dorst;
– gaan de angsten gepaard met bepaalde dromen, etc. etc.

Homeopathische geneesmiddelen bij angst
Er zijn duizenden plantaardige, minerale of dierlijke stoffen in de natuur die als vergiftigingsverschijnsel een angsttoestand veroorzaken; deze stoffen kunnen als homeopathisch bereid geneesmiddel juist tegen angst werken.

Een paar voorbeelden:
– de nachtschadefamilie, waartoe ook de tomaat, aardappel, tabaksplant en aubergine behoren, wordt bij hevige acute angstaanvallen gebruikt, zoals Belladonna (de atropine bevattende wolfskers) bij ijlende kinderen met hoge koorts en Stramonium (doornappel) bij panische angsten waarbij de patiënt helemaal door het dolle heen is.
– Het valkruid (Arnica) is werkzaam bij shocktoestanden na een ernstig ongeluk.
– De monnikskap (Aconitum) werkt bij paniekaanvallen en hyperventilatie; de patiënt is letterlijk doodsbenauwd en heeft het gevoel dat zijn laatste uur is geslagen.
– Fosfor past het best bij extraverte, gevoelige en meelevende mensen die snel bang zijn (voor ziektes, donker, onweer, alleen zijn etc.) maar ook gemakkelijk weer gerustgesteld kunnen worden.
– Gelsemium (gele jasmijnwinde) en Anacardium (familie van de cashewnootboom) worden gebruikt bij examenvrees, plankenkoorts en andere vormen van faalangst.
– Zilvernitraat (Argentum nitricum) is van grote waarde bij mensen die het alleen bij het idee aan een vliegtuig, tunnel of lift al angstig benauwd krijgen.