Homeopathisch nieuws

In deze aflevering vindt u nieuws over homeopathische grieppreventie en de toepassing van homeopathie bij overgangsklachten. Verder nemen we een kijkje in de boeiende wereld van de nanodeeltjes.

Homeopathie effectiever dan Prozac
Hormonale veranderingen in de menopauze kunnen bij vrouwen nogal wat klachten veroorzaken, zoals onder andere depressiviteit. Het academisch medisch centrum van de Universiteit van Mexico publiceerde onlangs de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek waarin het effect van homeopathie op overgangsklachten werd vergeleken met Prozac (fluoxetine), het reguliere medicijn tegen depressies, en met het effect van een neppil (placebo).

Vrouwen die sinds de menopauze kampten met een matige tot ernstige depressie bleken met homeopathische geneesmiddelen sterker te verbeteren dan met Prozac. Ook alle andere overgangsklachten zoals slapeloosheid, opvliegers, droogte van slijmvliezen en nachtzweten, namen in de homeopathiegroep duidelijk meer af dan in de groepen die Prozac of een placebo kregen.

Grieppreventie met homeopathie

Onlangs is er een studie gepubliceerd over een groep ouderen van 60 tot 85 jaar, die een specifiek op de griep van dat jaar gemaakt homeopathisch middel kreeg als grieppreventie. De ouderen die het homeopathische middel innamen bleken zelfs minder vaak griep te krijgen dan de controlegroep die wel tegen de griep was ingeënt. Tevens werd door de groep die het reguliere griepvaccin kreeg beduidend meer bijwerkingen gemeld. De voorzichtige conclusie van deze studie is dan ook dat homeopathische grieppreventie een effectieve, milde en veilige manier lijkt te zijn om griep te voorkomen.

Nanodeeltjes
De werkzaamheid van homeopathische geneesmiddelen staat tegenwoordig wel vast, maar hoe werkt het dan? Na een homeopathische bewerking (het potentiëren) zit er geen enkel molecuul van de oorspronkelijke grondstof meer in het homeopathische geneesmiddel, dus waar komt die werkzaamheid dan vandaan?

De oplossing van dit raadsel komt uit de nanotechnologie. In de nanotechnologie houden onderzoekers zich bezig met nanodeeltjes. Dit zijn minuscule, extreem kleine deeltjes, nog vele malen kleiner dan een molecuul. Deze onderzoekers hebben aangetoond dat homeopathische geneesmiddelen nanodeeltjes bevatten die in staat zijn het afweersysteem van het lichaam effectieve informatie te geven over de oorspronkelijke grondstof, waarvan het geneesmiddel is gemaakt. Als levende organismen de informatie krijgen, die precies goed past, hebben ze maar een heel klein signaal nodig om te kunnen reageren. En exact daarop berust het principe van de homeopathie. De Indiase wetenschapper dr. Rajendran schrijft het volgende: “met de bevinding dat homeopathische verdunningen gevuld zijn met nanodeeltjes kan homeopathie worden beschouwd als nanogeneeskunde.”

Nanotechnologie klinkt misschien als toekomstmuziek, maar bijna iedereen maakt er al gebruik van. Bij het maken van chips voor computers en telefoons wordt deze technologie al lang toegepast, en ook in de reguliere geneeskunde is men druk bezig om toepassingen te ontwikkelen.

De week van de homeopathie

Elk jaar wordt in april wereldwijd de Week van de Homeopathie gehouden. Tijdens die week wordt extra aandacht besteed aan een speciaal onderwerp en deze keer was het thema Infectieziekten.

Bij infectieziekten is het niet ongebruikelijk om antibiotica voor te schrijven. Echter een groot probleem hierbij is dat bij veelvuldig antibioticagebruik de ziekmakende bacteriën, die je wilde bestrijden, resistent zijn geworden. Dat wil zeggen dat antibiotica bij bepaalde ziekten gewoon niet meer werken.
Al eerder heb ik geschreven over de doeltreffende werking van homeopathische geneesmiddelen die in vorige eeuwen werden ingezet bij epidemieën van cholera, malaria en (Spaanse) griep. In die tijd waren er nog geen antibiotica, maar ook in onze tijd blijkt de toepassing van homeopathie nog steeds van groot belang bij deze ziektes, maar ook bij ebola en tuberculose. Het aanvullende voordeel van homeopathie is tweeledig: veel minder antibioticagebruik en een sneller herstel. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat wanneer antibiotica niet aanslaan bij longtuberculose de kans op genezing groter wordt door naast de standaardbehandeling homeopathische geneesmiddelen in te zetten.

Homeopathische praktijkverhalen
De behandeling van allerlei ontstekingen en infecties behoort tot de dagelijkse homeopathische praktijk. Bij beginnende infecties zal de huisarts vaak nog terughoudend zijn met het toedienen van antibiotica. Liever vertrouwen we dan op het zelfgenezend vermogen van de patiënt. Met een goed gekozen homeopathisch middel kan dit herstel worden gestimuleerd en versneld.

  • In mijn eigen praktijk zag ik bijvoorbeeld een jongetje van 6 jaar met een zich uitbreidende krentenbaard, een bacteriële infectie van de huid. Hij reageerde zo snel op het middel Antimonium crudum, dat de dermatoloog de volgende dag geen antibiotica meer hoefde voor te schrijven.
  • Een oudere mevrouw kwam op mijn spreekuur met regelmatig terugkerende blaasontstekingen. Zij wilde eerst een homeopathisch middel proberen voordat zij aan de zoveelste antibioticakuur zou beginnen, die zij voor noodgevallen in huis had. Het middel Sarsaparilla (gemaakt van een boslelie) gaf binnen een dag verlichting, de pijn verdween en de urine bleek bij controle helemaal schoon.
  • Als laatste voorbeeld van de snelle genezing die mogelijk is met een homeopathisch geneesmiddel: een jonge moeder die een pijnlijke borstontsteking (mastitis) ontwikkelde, waardoor het zogen van haar 4 maanden oude baby steeds moeilijker ging. Homeopathische Phytolacca zorgde er voor dat er geen antibiotica meer hoefden te worden ingezet.

Homeopathie Magazine
Leden van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland kenden het tijdschrift al langer, maar de redactie van Homeopathie Magazine heeft het blad in een nieuw jasje gestoken. Het heet nu heel modern, en dat is even wennen voor de trouwe lezers, ‘hm natuurlijk gezond’. Het eerste dat opvalt in de nieuwe versie is dat naast informatie over homeopathie ook vele andere kanten worden belicht van gezond en eigentijds beter worden. Verrassend was het artikel met de ontboezemingen van Freek de Jonge die opgroeide met de homeopathische korreltjes en druppeltjes van dokter Piet, waardoor hij nu, naar eigen zeggen, “tot het selecte gilde behoort dat nooit een bijsluiter hoeft te lezen”.

Wilt u meer weten over dit tijdschrift en over de Homeopathie Vereniging, kijkt u dan op hun website www.vereniginghomeopathie.nl of bel 020-6178308.

Homeopathie internationaal

Artikelen met positieve informatie over homeopathie worden nauwelijks geplaatst in de reguliere bladen. De vroegere hoofdredacteur van het gezaghebbende medische vakblad, The Lancet, bevestigde dit enige tijd geleden. Ook de ombudsvrouw van De Volkskrant erkende dat bij het wetenschapskatern van deze krant over dit onderwerp met twee maten wordt gemeten: positief nieuws wordt niet geplaatst, negatief nieuws wel! Eén van de oprichters van de vrije internetencyclopedie Wikipedia, waarschuwde onlangs dat de huidige redacteuren die de instroom bewaken van informatie die handelt over CAM (Complementary and Alternative Medicine) positieve informatie níet plaatsen. De stille censuur is overal! Hoog tijd om de vele positieve ontwikkelingen op het gebied van homeopathie op deze plaats dan maar eens te belichten via een kleine wereldreis.

Canada
Goed nieuws voor iedereen die een gezondere, veilige manier van vaccineren wil: homeopathische vaccins tegen mazelen, griep en kinkhoest zijn door de gezondheidsautoriteiten in Canada als “veilig en effectief” beoordeeld. De verstrekte licenties houden in dat deze homeopathische geneesmiddelen officieel zijn vrijgegeven voor gebruik.

Cuba
In Cuba heeft men inmiddels veel ervaring met de homeopathische profylaxe (medicijn voor preventie van een ziekte) van de daar veel voorkomende ziekte Leptospirose. Dit is een soort ziekte van Weil die door ratten wordt verspreid via water en voedsel. Vooral in het regenseizoen kunnen mensen besmet raken en erg ziek worden. De besmetting kan leiden tot een forse griepaanval, maar ook tot hersenvliesontsteking. Elk jaar sterven er zelfs veel Cubanen aan deze ziekte. In een onderzoek waarbij ruim 2 miljoen Cubanen een homeopathisch vaccin tegen Leptospirose kregen toegediend, bleek dit zelfs sneller en langduriger werkzaam dan de reguliere aanpak, zodat het nu naast de gebruikelijke vaccins en antibiotica een vaste plaats heeft gekregen. Wilt u hierover meer weten, google dan op “research cuba leptospirosis bracho”.

Zwitserland
De Zwitserse overheid heeft kort geleden een grootschalig onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar complementaire geneeswijzen laten uitvoeren. Het leverde de meest uitgebreide beoordeling op die ooit op dit terrein is gedaan. Vooral homeopathie kwam hier gunstig uit naar voren. Een paar opvallende uitkomsten: de effectiviteit van homeopathie kwam sterker naar voren naarmate het onderzoek hoogwaardiger van kwaliteit was. Homeopathie bleek in veel gevallen evenveel effect te hebben als conventionele behandelingen en scoorde vooral hoog bij allergische klachten, luchtweginfecties en bij vruchtbaarheidsproblemen. De Zwitserse basisgezondheidsverzekering vergoedt nu homeopathie, omdat er naar het oordeel van de Zwitserse overheid voldoende bewijs bestaat voor de geneeskundige werking en veiligheid van homeopathie.

Verenigde Staten
In de USA gaat 75% van de gezondheidszorgkosten op aan chronische ziektes zoals hoge bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten en depressies. Mede op grond van deze constatering werd in de Amerikaanse senaat een resolutie aangenomen om de burgers aan te moedigen meer te kiezen voor een natuurgeneeskundige aanpak. Besloten werd om de 2e week van oktober 2013 uit te roepen tot “Naturopathic Medicine Week������������� (Week van de Natuurgeneeskunde). Hiermee geeft de Amerikaanse overheid te kennen dat “naturopathic medicine provides a safe, effective and affordable health care”. Veilig, effectief en betaalbaar, mooi toch!

Nederland
In ons eigen land is er bij het grote publiek enorme belangstelling voor complementaire geneeswijzen, tegelijkertijd echter is onze overheid erg star en soms zelfs ronduit vijandig. Meer hierover in de volgende aflevering van Homeopathische Praktijk.

Homeopathisch nieuws

In deze aflevering een aantal nieuwsfeiten en actuele ontwikkelingen binnen de homeopathie op een rijtje.

In deze aflevering een aantal nieuwsfeiten en actuele ontwikkelingen binnen de homeopathie op een rijtje.

Griep
Veel mensen die in deze periode een “griepspuit” nemen, kunnen hiervan bijwerkingen ondervinden, zoals een grieperig gevoel of langdurige vermoeidheid. Het homeopathisch geneesmiddel Polyinfluenzinum, bereid uit het Influvac griepvaccin, werkt zeer effectief tegen deze bijwerkingen. Het werkt het beste als het middel een dag voor de inenting wordt ingenomen én nog een keer erna. Polyinfluenzinum geeft ook een goede weerstand tegen influenza bij mensen die geen griepvaccinatie krijgen.

Studenten
Dit jaar kunnen 2e en 3e jaars studenten Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen voor het eerst kiezen voor het project Persoonlijke Profilering. Het keuzeproject houdt in dat deze studenten onderwijs krijgen over complementaire geneeswijzen en daarnaast stage lopen in een praktijk voor homeopathie, acupunctuur, natuurgeneeskunde en manuele geneeskunde. Ook in mijn homeopathische praktijk is een stagiaire te gast geweest (Inmiddels -eind 2013-hebben 40 aanstaande dokters zo’n stage bij mij gevolgd).

Wetenschap
Biologische veehouders onderzochten, in samenwerking met agrarische hogescholen, het gebruik van homeopathische middelen bij de preventie en de behandeling van kalverdiarrhee. Het onderzoek (dubbelblind, placebogecontroleerde) had als positieve uitkomst dat bij 80% van de homeopathisch behandelde kalveren de diarree binnen een dag over was. Bij de groep kalveren die met een placebo (neppil) behandeld was, was dat slechts in 12% van de zieke dieren het geval. Een uitgebreid rapport over dit onderzoek kunt u nalezen op http://www.bioveem.nl.

De positieve resultaten van dit onderzoek herinneren aan een eerder onderzoek (1991) waarbij op een Engels veebedrijf het effect van het homeopathische geneesmiddel Phytolacca (gemaakt van de karmozijnbesplant) bij uierontsteking werd vergeleken met een placebo. Ook hier bleek het homeopathisch middel veel effectiever dan de neppil.

Buitenland
Homeopaten zonder Grenzen zet zich al jaren in voor veilige en goedkope gezondheidszorg in (ex)oorlogsgebieden en ontwikkelingslanden. Artsen, apothekers, verpleegkundigen en vroedvrouwen, o.a. in Bosnië, Georgië, Ghana, Benin, Sri Lanka en Kenia, krijgen door deze Nederlandse organisatie les in de homeopathische geneeswijze.

De Engelsman Peter Chappell werkt al jaren als homeopaat in ontwikkelingslanden. Hij ontwikkelde een methode om via elektromagnetische velden homeopathische middelen te maken die geschikt zijn om goedkoop en zonder bijwerkingen op grote schaal te gebruiken bij epidemische ziekten in landen waar de bevolking niet of nauwelijks de beschikking heeft over de, vaak dure, reguliere geneesmiddelen. De resultaten bij AIDS-patiënten in Afrika zijn veelbelovend.

Met dezelfde methode zijn middelen gemaakt om toe te passen bij lastig te behandelen “westerse” ziektes zoals fibromyalgie, reuma en chronisch vermoeidheidssyndroom. Ook hier zijn de eerste resultaten opmerkelijk.

Boeken
Tot slot nog nieuws van het boekenfront: Frans Kusse schreef eerder het succesvolle boek “Welk (homeopathisch) type bent u?” over volwassenen. Inmiddels is het boek “Wat voor type is mijn kind?” verschenen. Voor homeopathie-geïnteresseerden zijn beide boeken aanraders.

Homeopathie en het Hahnemannjaar

Op 10 april 2005 is het 250 jaar geleden dat Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, geboren werd. Reden genoeg voor homeopaten wereldwijd om de week van 10 tot 17 april uit te roepen tot “week van de homeopathie” en het jaar 2005 tot “Hahnemann-jaar”. De bewondering voor deze briljante arts en apotheker komt in vele landen tot uiting middels congressen, publicaties en tentoonstellingen, én het WHO-rapport over homeopathie dat in mei door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt uitgebracht.

Op 10 april 2005 is het 250 jaar geleden dat Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, geboren werd. Reden genoeg voor homeopaten wereldwijd om de week van 10 tot 17 april uit te roepen tot “week van de homeopathie” en het jaar 2005 tot “Hahnemann-jaar”. De bewondering voor deze briljante arts en apotheker komt in vele landen tot uiting middels congressen, publicaties en tentoonstellingen, én het WHO-rapport over homeopathie dat in mei door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt uitgebracht.

Hahnemann leefde van 1755 tot 1843 in een periode die nu in de geschiedenisboeken bekend staat als de tijd van de Verlichting. Het was een tijd waarin gemorreld werd aan religieuze dogma’s, vraagtekens werden gezet bij traditie en bijgeloof en waarin modern wetenschappelijk onderzoek een aanvang nam. Dit wetenschappelijk onderzoek, vaak door middel van experimenten, had in de natuurkunde geleid tot het ontstaan van vele natuurkundige wetten die ook nu nog alom worden toegepast. De ontdekking van de zwaartekracht door Isaac Newton is een bij iedereen wel bekend voorbeeld hiervan. Voltaire en Mozart waren tijdgenoten van Hahnemann en ook in zijn eigen omgeving vormden streekgenoten als Goethe (de beroemde dichter) en Anderssen (de eerste officieuze wereldkampioen schaken) voorbeelden voor de vooruitgang van de menselijke geest.

Aude sapere
Hahnemanns motto “Aude sapere” (durf zelfstandig te denken) leidde bij hem tot kritische kanttekeningen over het medisch handelen van zijn tijd, een tijd waarin de medische praktijk bestond uit het toedienen van zware vergiften en het veelvuldig aderlaten, een praktijk die door Hahnemann werd betiteld met kwakzalverij. Een citaat uit één van zijn geschriften: : “Ongeacht het feit dat er misschien nog nooit in het levende, menselijke lichaam één druppel bloed teveel gezeten heeft, houdt toch de oude school bloedovermaat voor de hoofdoorzaak van veel ziekte; door aders te openen en bloedzuigers te plaatsen vergieten ze vaak zoveel bloed dat de dood er (bijna) op volgt.”
Het is niet onbegrijpelijk dat Hahnemann veel kritiek te verduren kreeg van de traditionele artsen, maar hij bleef doorgaan met zijn eigen experimenten om tot een betere geneeswijze te komen. Uiteindelijk leidde dit tot de ontdekking van het principe van de homeopathie: een grondige bewerking (het potentiëren) zorgt ervoor dat natuurlijke stoffen hun giftige werking verliezen en een nieuwe geneeskrachtige werking krijgen.
Dat homeopathie werkt om ziekten te genezen, is door modern wetenschappelijk onderzoek inmiddels wel aangetoond. Echter, hoe het exact mogelijk is dat een dergelijke verdunning werkelijk werkt, het blijft een raadsel! Blijkbaar hebben ook wij nog een periode van “Verlichting” nodig die kan leiden tot nieuwe natuurwetenschappelijke inzichten die hier een verklaring voor kunnen geven.

Hahnemann verdiepte zich ook in hoe een consult met een patiënt het beste gevoerd kon worden. Nogmaals een citaat: “De patiënt vertelt hoe zijn klachten zich hebben ontwikkeld. De arts ziet, hoort en neemt met zijn overige zintuigen waar wat aan de zieke veranderd en ongewoon is. Hij schrijft alles precies op met dezelfde bewoordingen die de patiënt gebruikt heeft, hij houdt zijn mond en laat de patiënt uitspreken zonder te onderbreken. Aanvullende vragen mogen nooit suggestief zijn en verleiden tot een verkeerde respons.”

Oók Hahnemann
Hahnemann kreeg in zijn tijd niet alleen maar kritiek te verduren van zijn mede-artsen, zijn vakmanschap als apotheker bijvoorbeeld was onomstreden, in 1797 schreef hij het Apothekerslexicon, een standaardhandboek voor apothekers; een citaat uit het Pharmazeutisches Journal: “Een uitstekend werk dat iedere apotheker zich zou moeten aanschaffen. Bondigheid, helderheid, beslistheid en toch volledigheid blijken de kenmerken van dit werk. Dit werk zal van veel nut zijn voor de farmacie.”

Hahnemann heeft veel betekend voor de geneeskunst in de wereld, zoveel zelfs dat een jaar ter ere van zijn werk naar mijn idee volledig terecht is.

In het nieuws

Veel verwarring ontstond er de afgelopen maanden onder gebruikers van homeopathische middelen. Berichten over een stroef verlopende registratie waardoor sommige middelen vanaf 1 januari 2002 niet meer verkocht zouden mogen worden, werden afgewisseld met beelden van een steeds strenger kijkende minister van Volksgezondheid, die vast zei te houden aan haar standpunt. Wat was er nu eigenlijk aan de hand en verandert er veel in homeopathisch Nederland of is alles een storm in een glas water geweest? Laten we de zaken nog eens op een rij zetten.

Veel verwarring ontstond er de afgelopen maanden onder gebruikers van homeopathische middelen. Berichten over een stroef verlopende registratie waardoor sommige middelen vanaf 1 januari 2002 niet meer verkocht zouden mogen worden, werden afgewisseld met beelden van een steeds strenger kijkende minister van Volksgezondheid, die vast zei te houden aan haar standpunt. Wat was er nu eigenlijk aan de hand en verandert er veel in homeopathisch Nederland of is alles een storm in een glas water geweest? Laten we de zaken nog eens op een rij zetten.

Europese richtlijnen voor registratie homeopatische middelen
Homeopathische geneesmiddelen worden bereid uit natuurlijke produkten, zoals dierlijke stoffen, planten en mineralen. Deze worden (in tegenstelling tot kruidengeneeskundige preparaten en reguliere medicijnen) sterk verdund en ondergaan een intensieve bewerking (het potentiëren) waarbij de geneeskracht wordt versterkt en de schadelijke werking wordt weggenomen.

Omdat de Europese commissie enige jaren geleden besloot dat het tijd werd om homeopathie een gelijkwaardige plek te geven binnen het scala aan geneeskundige behandelmethoden, werden fabrikanten van homeopathische geneesmiddelen verplicht om (net als bij gewone medicijnen) een registratiedossier te maken over iedere gebruikte stof. Aangezien het om duizenden middelen gaat, is dit een tijdrovende klus, bovendien kost ieder registratiedossier tussen de tien- en dertigduizend (!) gulden, hetgeen meteen verklaart waarom fabrikanten met een kleinere omzet soms niet laten registreren.

Gelukkig is door de grote groep gebruikers van homeopathische middelen zoveel druk op de overheid uitgeoefend, dat de registratiedatum van 1 januari 2002 is versoepeld (omringende landen zoals Frankrijk en Duitsland geven zelfs tot 2008 de tijd om aan de nieuwe wetgeving te voldoen).

Wat betekent dit alles nu voor de homepathie in Nederland?

Het bezoek aan een homeopathisch arts
Een homeopathisch arts schrijft voornamelijk enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen voor, gemaakt van één enkele grondstof; van deze enkelvoudige middelen zijn inmiddels 6000 (zesduizend!) geregistreerd en de verwachting is dat dit aantal nog zal toenemen. Als bij een patiënt een homeopathisch geneesmiddel past dat (nog) niet geregistreerd is, dan kan dit middel door een gespecialiseerde apotheek individueel voor deze patiënt bereid worden: homeopathie op maat!

Zelfzorghomeopathie
Voor de gebruikers van homeopathische middelen die vrij verkrijgbaar zijn bij drogist en apotheek (dit zijn meestal middelen die samengesteld zijn uit meerdere grondstoffen in een zeer lichte dosering), verandert er binnenkort het meest: homeopathische zelfzorgmiddelen waarvan alle grondstoffen geregistreerd zijn, blijven gewoon te koop. Middelen die niet-geregistreerde grondstoffen bevatten zullen uit de schappen verdwijnen of als “warenwet-artikelen” leverbaar zijn (dus zónder het predikaat geneesmiddel).

Heeft u vragen over de verkrijgbaarheid van homeopathische middelen en over eventuele alternatieven, dan kunt u contact opnemen met de homeopathische praktijk, tel. 050-5731613.

Verder kunt u op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl) de wekelijks bijgewerkte overzichtslijst vinden van geregistreerde homeopathische middelen.

Homeopathie in het nieuws

Homeopathie en aanverwante zaken stonden het afgelopen jaar weer volop in het nieuws. In deze aflevering van Homeopathische Praktijk laten we ons licht schijnen op een paar van deze homeopathische nieuwsfeiten.

Homeopathie en aanverwante zaken stonden het afgelopen jaar weer volop in het nieuws. In deze aflevering van Homeopathische Praktijk laten we ons licht schijnen op een paar van deze homeopathische nieuwsfeiten.

Homeopathie en vaccinaties
Na de oorlog zijn de inentingsprogramma’s voor jonge kinderen op gang gekomen, waardoor ernstige infectieziektes als difterie en polio gelukkig vrijwel volledig uit Nederland zijn verdwenen. Toch zijn er de laatste jaren ontwikkelingen op het gebied van vaccineren die homeopathische en andere artsen zorgelijk stemmen:
– kinderen worden steeds vroeger gevaccineerd, sinds 1999 al vanaf de tweede levensmaand; ter vergelijking: in Japan wordt geadviseerd om kinderen om gezondheidsredenen niet voor het tweede levensjaar te vaccineren.
– er worden steeds meer vaccinaties tegelijk toegediend (“cocktails”) waardoor de belasting van het afweersysteem onevenredig groot wordt.
– de bijwerkingen van vaccinaties worden nog steeds slecht bijgehouden; kinderartsen in Frankrijk waarschuwen met name tegen de nieuwere vaccins, zoals het hepatitis-B-vaccin dat via genetische technieken wordt geproduceerd, omdat de bijwerkingen op langere termijn onvoldoende bekend zijn.

In de dagelijkse homeopathische praktijk krijgen kinderen vaak de dag voor en na een vaccinatie een homeopathisch middel toegediend dat gemaakt wordt van het desbetreffende vaccin (bijv. BMR, DKTP of HIB); zo kan het vaccin zijn werk doen, maar worden bijwerkingen tot een minimum gereduceerd.

Homeopathisch onderzoek
Wetenschappers in Californië hebben in homeopathisch bewerkte (“gepotentieerde”) geneesmiddelen zogenoemde IE-crystals, elektrisch geladen ijskristalletjes, ontdekt; hoe sterker het homeopathisch middel was bewerkt (dus hoe hoger de potentie), hoe meer van deze kristallen werden aangetroffen; waarschijnlijk is dit de verklaring voor het tot nu toe onopgehelderde feit dat hoe sterker de homeopathische verdunning (potenties) zijn, hoe krachtiger ze werken.

In de Lancet, één van de meest befaamde medische vakbladen, verscheen een overzichtsartikel van een groot aantal wetenschappelijk verantwoorde (“dubbelblinde”) onderzoeken met homeopathische geneesmiddelen; het resultaat bleek veel positiever voor de homeopathie dan de wetenschappers hadden verwacht. De Europese Commissie heeft inmiddels geld uitgetrokken voor verder wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie.

Brazilië
Het wereldcongres van homeopathische artsen werd vorig jaar in Brazilië gehouden. Opvallend in Brazilië is de integratie van homeopathie in de gewone geneeskunde; de inmiddels twaalfduizend (!) Braziliaanse homeopathische artsen zijn sinds 1990 opgenomen in de universitaire wereld en hebben de officiële status van medisch specialist, een situatie waar we in Nederland nog niet aan toe lijken te zijn.