Homeopathie uit de natuur

Klassieke homeopathie is niet alleen een alternatieve geneeswijze, maar ook een natuurlijke geneeswijze. De medicijnen die de homeopaat bij zijn behandeling gebruikt kennen hun oorsprong vrijwel allemaal in de natuur. Een bekend voorbeeld is Sint-Janskruid, een vaak gebruikt middel bij depressie. Maar ook genotsmiddelen hebben veelal een natuurlijke oorsprong en kunnen derhalve ook in hun verdunde, homeopathische vorm worden ingezet in de behandeling.

Homeopathie en Sint-Janskruid

Als het gebruik van chemische medicijnen bij bepaalde ziekten sterk toeneemt, zoals de laatste 20 jaar het gebruik van anti-depressiva (Prozac, Seroxat) bij depressies, dan stijgt onvermijdelijk de vraag naar goede natuurlijke alternatieven. Dit verklaart de geweldige opmars van de plant Hypericum perforatum (Sint-Janskruid, Hertshooi), die al veel langer in de natuurgeneeskunde bij stemmingsstoornissen werd gebruikt, maar nu ook steeds vaker door psychiaters en huisartsen bij milde tot matige depressies wordt toegepast.

Homeopathie en Sint-Janskruid - Lees verder

Homeopathie en genotmiddelen

Vrijwel alle opwekkende en verdovende stoffen die wij als onschuldig genotmiddel (koffie, thee) of verslavende drug (cocaïne, heroïne) tot ons nemen zijn van plantaardige oorsprong. Van oudsher gebruiken mensen deze planten om in een psychische of lichamelijke roes te komen en daarmee een effect te bereiken dat op eigen kracht haast niet is te verwezenlijken.

Homeopathie en genotmiddelen - Lees verder

Homeopathie en medicijnen uit de natuur

Penicilline, de moeder van alle antibiotica, stamt uit schimmelculturen; Aspirine, misschien wel het meest gebruikte medicijn ter wereld, bevat als werkzame stof het salicylzuur dat oorspronkelijk uit de treurwilg (de Salix) komt. Veel medicijnen die dagelijks door de huisarts of specialist worden voorgeschreven zijn chemische varianten van het (meestal plantaardige) origineel uit de natuur.

Homeopathie en medicijnen uit de natuur - Lees verder