De week van de homeopathie

Elk jaar wordt in april wereldwijd de Week van de Homeopathie gehouden. Tijdens die week wordt extra aandacht besteed aan een speciaal onderwerp en deze keer was het thema Infectieziekten.

Bij infectieziekten is het niet ongebruikelijk om antibiotica voor te schrijven. Echter een groot probleem hierbij is dat bij veelvuldig antibioticagebruik de ziekmakende bacteriën, die je wilde bestrijden, resistent zijn geworden. Dat wil zeggen dat antibiotica bij bepaalde ziekten gewoon niet meer werken.
Al eerder heb ik geschreven over de doeltreffende werking van homeopathische geneesmiddelen die in vorige eeuwen werden ingezet bij epidemieën van cholera, malaria en (Spaanse) griep. In die tijd waren er nog geen antibiotica, maar ook in onze tijd blijkt de toepassing van homeopathie nog steeds van groot belang bij deze ziektes, maar ook bij ebola en tuberculose. Het aanvullende voordeel van homeopathie is tweeledig: veel minder antibioticagebruik en een sneller herstel. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat wanneer antibiotica niet aanslaan bij longtuberculose de kans op genezing groter wordt door naast de standaardbehandeling homeopathische geneesmiddelen in te zetten.

Homeopathische praktijkverhalen
De behandeling van allerlei ontstekingen en infecties behoort tot de dagelijkse homeopathische praktijk. Bij beginnende infecties zal de huisarts vaak nog terughoudend zijn met het toedienen van antibiotica. Liever vertrouwen we dan op het zelfgenezend vermogen van de patiënt. Met een goed gekozen homeopathisch middel kan dit herstel worden gestimuleerd en versneld.

  • In mijn eigen praktijk zag ik bijvoorbeeld een jongetje van 6 jaar met een zich uitbreidende krentenbaard, een bacteriële infectie van de huid. Hij reageerde zo snel op het middel Antimonium crudum, dat de dermatoloog de volgende dag geen antibiotica meer hoefde voor te schrijven.
  • Een oudere mevrouw kwam op mijn spreekuur met regelmatig terugkerende blaasontstekingen. Zij wilde eerst een homeopathisch middel proberen voordat zij aan de zoveelste antibioticakuur zou beginnen, die zij voor noodgevallen in huis had. Het middel Sarsaparilla (gemaakt van een boslelie) gaf binnen een dag verlichting, de pijn verdween en de urine bleek bij controle helemaal schoon.
  • Als laatste voorbeeld van de snelle genezing die mogelijk is met een homeopathisch geneesmiddel: een jonge moeder die een pijnlijke borstontsteking (mastitis) ontwikkelde, waardoor het zogen van haar 4 maanden oude baby steeds moeilijker ging. Homeopathische Phytolacca zorgde er voor dat er geen antibiotica meer hoefden te worden ingezet.

Homeopathie Magazine
Leden van de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland kenden het tijdschrift al langer, maar de redactie van Homeopathie Magazine heeft het blad in een nieuw jasje gestoken. Het heet nu heel modern, en dat is even wennen voor de trouwe lezers, ‘hm natuurlijk gezond’. Het eerste dat opvalt in de nieuwe versie is dat naast informatie over homeopathie ook vele andere kanten worden belicht van gezond en eigentijds beter worden. Verrassend was het artikel met de ontboezemingen van Freek de Jonge die opgroeide met de homeopathische korreltjes en druppeltjes van dokter Piet, waardoor hij nu, naar eigen zeggen, “tot het selecte gilde behoort dat nooit een bijsluiter hoeft te lezen”.

Wilt u meer weten over dit tijdschrift en over de Homeopathie Vereniging, kijkt u dan op hun website www.vereniginghomeopathie.nl of bel 020-6178308.