Integraal en mannenzaken

In de ons omringende landen en de Verenigde Staten is het voor artsen steeds gebruikelijker om alternatieve therapieën te integreren in de bestaande gezondheidszorg. Deze aanpak blijkt medisch effectief, patiëntvriendelijk en bovendien kostenbesparend.

De Nederlandse overheid loopt nogal achter bij deze ontwikkelingen, toch zijn er lichtpuntjes: onderzoeksorganisatie ZonMw publiceerde recent een onderzoek waaruit bleek dat het combineren van reguliere geneeskunde met een vorm van niet-conventionele geneeskunde, zoals homeopathie, antroposofie of acupunctuur, kwalitatief hoogwaardige zorg oplevert met besparing op de zorgkosten.

De AVIG, Artsen Vereniging voor Integrale Geneeskunde, is een vrij nieuw samenwerkingsverband van integraal werkende artsen in Nederland. Deze artsen stellen de patiënt centraal door bij de behandeling te kijken welke combinatie van therapieën, regulier en alternatief, het meest veilig en effectief is. Deze werkwijze wordt door patiënten steeds meer op prijs gesteld: 9 van de 10 chronisch zieke Nederlanders wil dat hun arts ook kennis heeft van andere vormen van geneeskunde naast de conventionele.

Mannen minder alternatief
Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat bijna 1 miljoen Nederlanders per jaar een alternatieve genezer bezoekt. Met een rapportcijfer van 8,1 (vergelijk: huisarts 7,7 en specialist 7,8) geven patiënten aan hier in het algemeen zeer tevreden over te zijn. Opvallend: vrouwen laten zich 2 x zo vaak alternatief behandelen als mannen. Laat nou de week van de homeopathie dit jaar net in het teken staan van “mannenzaken”.

Week van de homeopathie: Men’s health
In de eerste helft van april wordt jaarlijks wereldwijd aandacht besteed aan de enorme mogelijkheden die homeopathie in de moderne tijd biedt. Dit jaar stond de grote rol die homeopathie kan spelen bij mannelijke gezondheidsklachten, zoals prostaatvergroting, onvruchtbaarheid en erectieproblemen, centraal.

In dit artikel wil ik kort 3 natuurlijke middelen belichten die onmisbaar zijn bij de behandeling van impotentie en erectieproblemen. (Let op: het gaat hier om geregistreerde homeopathische geneesmiddelen die alleen na een degelijk homeopathisch consult worden voorgeschreven.)

  • Yohimbinum, gemaakt van een giftige stof uit de bast van de West-Afrikaanse boom coryanthe yohimbae (familie van de kinabastboom en de koffiestruik). Dit middel kan worden ingezet bij erectieproblemen en slapeloosheid.
  • Damiana is een plant, die familie is van opwekkende planten als Coca, Passiflora en Sint-Janskruid. Het kan worden toegepast bij oudere mannen met impotentie, een vergrote prostaat en soms incontinentie.
  • Cantharis, de bekende en beruchte Spaanse Vlieg. Het is eigenlijk een helgroene kever die voorkomt in Zuid-Frankrijk en Spanje. Deze wordt door homeopathische artsen vaak voorgeschreven bij ontstekingen van de urinewegen en de geslachtsorganen, en bij pijnlijke erecties.

Nog even dit: homeopathische geneesmiddelen worden vaak gemaakt van giftige stoffen. Echter: ze zijn door hun bereidingswijze,het zogenaamde potentiëren, en bij correct gebruik niet schadelijk voor de patiënt. Homeopathie geeft het lichaam een prikkel tot een snel, duurzaam en mild herstel.